Hydroizolační folie PENEFOL

0
31
Reklama

Fólie PENEFOL se uplatňuje především při izolaci domu, především pak pro hydroizolace spodních staveb v úrovni a pod úrovní terénu.Svařená fólie slouží jako hydroizolace proti zemní vlhkosti, izolace proti vodě, izolace proti radonu, agresivní vodě, ochrana silážních žlabů a hnojišť, chemických van, výroben a skladů, protikorozní ochrana betonových a železobetonových konstrukcí apod.

Hydroizolační fólie PENEFOL 750, 0,8mm

Prodej hydroizolační protiradonová a rekultivační fólie z nízkolehčeného polyetylenu. Více info, nejlevnější cena. 

Další slevy na stavební materiál najdete zde

Reklama