Ideální komín pro dřevostavby

0
212
Reklama

Při výběru komínového systému pro dřevostavby je třeba sledovat celou řadu specifických požadavků. Dřevo jako hlavní stavební prvek má velmi nízkou teplotu vzplanutí a proto by nás v první řadě mělo zajímat požárně bezpečnostní řešení spalinové cesty a správná komínová konstrukce.

Svou roli hrají i statické aspekty – zděné komíny musí být dobře uloženy na únosném základě. Pokud jim dáme přednost před lehkými nerezovými systémy, základní desku je třeba v místě uložení komínu speciální vyztužit. Hlavními přednostmi moderních dřevostaveb je nízká energetická náročnost a snadná a rychlá montáž stavby. Ani tato kritéria bychom při hledání správného komínového systému neměli spouštět ze zřetele.

Specifické požadavky dřevostaveb byly jedním z impulsů, které inspirovaly technologii společnosti Schiedel k vývoji komínového systému Schiedel Kerastar. Tento a první pohled lehký nerezový komín je ve skutečnosti dokonalou symbiózou dvou rozdílných materiálů – keramiky a nerezové oceli. Dokonale tak kombinuje jejich základní vlastnosti: díky vnitřní keramické vložce je výjimečný svou těsností, odolností proti vlhkosti a vyhoření či dlouhodobou životností. Díky lehké nerezové konstrukci zase není náročný na statické zajištění, ani závislý na dispozičním řešení interiéru. Jeho nespornou výhodou je i snadná a rychlá montáž bez přítomnosti mokrých procesů. Pro instalaci komínového systému Schiedel Kerastar se tak mohou zákazníci rozhodnout i dodatečně, když už mají dokončenou celou stavbu.

Základní konstrukce komína Schiedel Kerastar je třísložková: uvnitř systému se nachází tenkostěnná šamotová vložka, která je od vnějšího nerezového pláště odizolovaná rohoží v minerálního vlákna o tloušťce 60 mm. Toto je na našem trhu spíše výjimkou, standardní tloušťka izolačních rohoží se pohybuje do maxima 50 mm. Šesťcentrimetrová izolace je odolná při vyhoření sazí a zaručuje nízkou teplotu vnějšího povrchu. Další výhodou použité izolační rohože je absence podélných švů. Technologie značky Schiedel tak vyloučila možnost vzniku tepelných mostů, které vedou k nadměrnému ochlazování spalin a následnému snížení komínového tahu.

Systém Schiedel Kerastar se vyrábí v průměrech 140, 160, 200 a 250 mm. Výška jednotlivých prvků je 165, 330 a 665 mm. Součástí příslušenství jsou T-kusy, čisticí kusy, běžné trouby, kondenzační misky a průchody. Systém je certifikován v souladu s platnými evropskými normami a je na něj vydáno evropské prohlášení o shodě. Vynikající vlastnosti šamotové vložky, lehký obvodový plášť, snadno a rychle smontovatelné díly, možnost výstavby i bez založení, to vše jsou přednosti systému Schiedel Kerastar. Předurčuje ho k použití pro moderní dřevostavby. Za zmínku stojí ale i atraktivní zevnějšek, díky kterému se komín může stát svébytným architektonickým prvkem v exteriéru i interiéru stavby.

Reklama