Krbové „vychytávky“

0
59
Reklama

Chtěli byste mít v domě krb nebo krbová kamna? Součástí moderních výrobků bývají i různé „vychytávky“, které by se vám mohly hodit.

Čarování se vzduchem

S principy energeticky úsporného stavění úzce souvisí i celková těsnost staveb, které se musí přizpůsobit i krby či krbové kamna. Moderní zařízení proto neodebírají kyslík na hoření z interiéru, ale mají tzv. centrální přívod vzduchu – do spalovací komory se přivádí z exteriéru, například samostatným průduchem v komíně. Zařízení tedy funguje nezávisle od vnitřního vzduchu, takže nesnižuje těsnost stavby a neovlivňuje ani provoz větracího systému s rekuperací. Jelikož spotřeba vzduchu na hoření je poměrně vysoká, další výhodou krbů a kamen, které ho neodebírají z místnosti, je, že nesnižují vlhkost či obsah kyslíku v interiéru.

Přiváděný vzduch se v moderních krbech a kamnech dělí na primární, který vstupuje do ohniska zespodu přes rošt, a sekundární, který vstupuje do ohniska shora. Primární vzduch se používá při zatápění nebo na rozhoření ohně po přiložení. Pak třeba jeho přívod omezit či zastavit, jinak by hořelo příliš intenzivní. Jelikož sekundární vzduch má podstatně vyšší teplotu (cestou do ohniska se ohřeje od jeho stěn), neochlazuje topeniště, což je důležité pro vyšší teplotu hoření. Ta totiž zajistí vyšší účinnost spalování, a tedy lepší využití paliva, delší hoření a méně vyprodukovaných zplodin. Dalším úkolem sekundárního vzduchu může být udržování čistého skla – když je jeho přívod směrován na dvířka, jeho proudění směrem dolů „oplachuje“ sklo od popela.

Velikost, resp. výkon krbu či kamen by měly být sladěny s velikostí prostoru. 

Přibližně lze počítat s tím, že 1 kW výkonu stačí na vytopení asi 20 m 3 prostoru.

 Akumulace

Jelikož dnešní novostavby mají nízké tepelné ztráty, je třeba do nich dodávat jen málo tepla. Tepelný výkon krbu či kamen by tedy měl být přiměřeně nízký. Tento problém elegantně řeší akumulace – když krb nebo krbová kamna obsahují akumulační hmotu, ta během hoření teplo akumuluje a pak jej postupně sál do místnosti. Tím se tepelný výkon rozloží na delší dobu, a tedy sníží na vhodnou hodnotu. Navíc stačí přiložit jen jednou za 6 až 12 hodin. Při krbových kamnech obvykle tvoří akumulační hmotu vhodný obklad a akumulační prstence, akumulační (případně hybridní) krb však musí mít akumulační obestavbu a krbovou vložku s vhodnou konstrukcí.

Akumulační prvky krbů nebo krbových kamen uvolňují teplo vzniklé při hoření postupně. Tepelný výkon se tak sníží jeho rozložením na delší dobu a místnost se nebude přehřívat.

 

Reklama