Kupujete nemovitost na hypotéku? Poradíme 8 kroků k dobré koupi

0
20
Reklama

Kupujete nemovitost na hypotéku? Musíte při tom dodržet pár pravidel.

Při koupi nemovitosti zvažujte více aspektů, podle kterých si ji budete vybírat. Mezi základní patří cena, lokalita a občanská vybavenost. V úvahu je třeba vzít i způsob financování a případnou pomoc realitní kanceláře. Výhodou využití realitní kanceláře je hlavně přehled na trhu a administrativní vyřízení celé záležitosti. Provize realitních kanceláří se pohybuje v rozmezí 3 až 5 procent z částky a většinou ji platí prodávající. O to však může zvýšit původní cenu.

Kupní proces

Po výběru nemovitosti podepište rezervační smlouvu, při které se skládá záloha ve výši 2 až 5 procent z ceny. Rezervační smlouva nebo smlouva o budoucí kupní smlouvě zavazuje obě strany. Prodávajícího prodat a kupujícího koupit za dohodnutých podmínek. Udává se v ní výška rezervačního poplatku, celková kupní cena, datum podpisu kupní smlouvy, výška smluvní pokuty. Po jejím podepsání nastupuje vybavení financí. Při hypotéce se připravte na zdlouhavý administrativní postup.

Neměl by překročit tři týdny, pokud nevzniknou komplikace při posuzování klienta bankou či nevypořádaných pozemku. Po schválení hypotéky se může vypracovat kupní smlouva a záložní smlouva, protože pokud nemovitost financujete hypotékou, ručíte ní bance. Zástavním právem na nemovitost se banka chrání v případě nesplácení úvěru. Banka bude vyžadovat i pojištění nemovitosti vinkulováno ve svůj prospěch. Pokud se všechny potřebné kroky provedou, přistupuje se k podepsání smluv.

Katastr

Nejprve vkládáte návrh na vklad zástavního práva spolu se záložní smlouvou a následně návrh na vklad vlastnického práva spolu s kupní smlouvou. Je třeba si na to připravit kolek v hodnotě 66 eur. Na základě vkladu zástavního práva zapíše katastr tíži na list vlastnictví již na druhý den. Tehdy banka uvolní peníze na účet prodávajícího a obě strany se mohou těšit z úspěšného obchodu. Pojištění a vinkulace. Při koupi bytu nebo domu prostřednictvím hypotéky, ke které má banka založenou kupovanou nemovitost, je třeba pojištění.

Banka vyžaduje vinkulaci pojištěné smlouvy ve svůj prospěch, čímž se chrání před možností zničení nemovitosti a následného nesplácení úvěru dlužníkem. Vinkulace je závazek pojišťovny v případě pojistné události uspokojit přednostně požadavek banky. Při částečných škodách po dohodě s bankou dostává pojistné plnění i pojištěný, který uvede nemovitost do původního stavu. Pojištění zařízení domácnosti banka v souvislosti s úvěrem nepožaduje.

Co je pojištěno

Do pojištění nemovitosti spadají i součásti pevně s ní spojené – vybavení koupelny, kuchyňská linka, kotel, případně sluneční kolektory. Kryje zejména živelné rizika, jako je požár, povodeň, vichřice a podobně. Ve vyšších balíčcích pojistného krytí může být i riziko vandalismu, krádeže součástí nemovitosti, případně pojištění vedlejších staveb. Podobné rizika jsou kryty i v pojištění zařízení domácnosti, které může být spojeno také s různými asistenčními službami a benefity.

Například při otevření vymknutých dveří, při prasklém vodovodním nebo plynovém potrubí či krádeži osobních dokladů. V poslední době pojišťovny připravují množství novinek, jako je připojištění náhodného poškození elektronických zařízení či rozšířená záruka na elektrické spotřebiče v domácnosti až na 4 roky. U pojištění nemovitosti pojišťovna proplácí přesné náklady na uvedení nemovitosti do stavu stejné kvality a s použitím stejných materiálů jako před pojistnou událostí.

Při pojištění domácnosti pojišťovny uhradí novou cenu výrobku v době vzniku pojistné události. Obrazně řečeno, při krádeži 3letého televizoru proplatí částku rovnající se kupní ceně televizoru podobných parametrů v době vzniku pojistné události.

Pojistná částka

Doporučí vám ji na základě plochy nemovitosti a použitých materiálů finanční zprostředkovatel nebo pracovník pojišťovny. Orientačně si ji můžete zjistit online kalkulačkami pojišťoven na internetu. Pojistnou částku určuje výchozí hodnota nemovitosti, čili hodnota, za kterou lze v té době postavit stejnou nemovitost.

Nezapočítává se do ní cena pozemku ani na ni neovlivňuje lokalita, kde se nemovitost nachází. Zjednodušeně řečeno, stejný dům v centru Bratislavy má mít pojistnou částku stejnou jako stejný na lazoch v Horná Mariková, protože náklady na jeho postavení jsou přibližně stejné. Mírné rozdíly by byly jen v ceně práce v těchto dvou oblastech, což kalkulačky pojišťoven většinou už zohledňují. Pojistnou částku zařízení domácnosti si určujete na základě vlastní úvahy a má odpovídat nákladům na koupi nového movitého zařízení domácnosti.

Pozor na podpojištění!

Pokud pojistná částka nemovitosti je nižší než její hodnota, ušetříte sice na pojistném několik eur, ale v případě pojistné události pojišťovna krátí plnění o procenta, o které byla pojistná částka oproti obecné hodnotě nemovitosti snížena. U pojištění domácnosti se krácení plnění z podpojištění neuplatňuje.

Hrozí jen skutečnost, že při úplném zničení zařízení domácnosti dostanete pojistné plnění maximálně ve výši pojistné částky, kterou jste si určili ve smlouvě. Opakem je Přepojištění. Při nesprávné určené vyšší pojistné částce nemovitosti nebo zařízení domácnosti, jak by měla být, platíte i vyšší pojistné. V případě pojistné události však nemusíte dostat plnění ve výši pojistné částky, kterou jste platili, ale maximálně do výše reálné výchozí hodnoty.

Cosi navíc

K pojištění nemovitosti i domácnosti si můžete sjednat i pojištění odpovědnosti za škodu. Jsou jím kryté škody způsobené vaší nemovitostí jinému. Jde zejména o odletěla střechu, padlé stromy, vytopení sousedů při prasknutí potrubí, případně škody způsobené sousedům v bytovkách při požáru.

Pojištění odpovědnosti členů domácnosti za škodu způsobenou jinému kryje náhodné škody, které způsobí členové společné domácnosti na pojištěné adrese. Například škody na zdraví, které zapříčiní pojištěný na lyžování při srážce s jiným lyžařem či škody způsobené rozbitím věcí v obchodě. Nebo kryje škody, které způsobí domácí mazlíček.

Reklama