Než začnete s projektem: Výběr stropní konstrukce

0
212
Reklama

O materiálu na stropní konstrukci se musíte rozhodnout při projektování domu. Výběr ovlivňuje zejména rozpon nosné konstrukce.

Výrobci stavebních materiálů nabízejí téměř v každém stavebním systému i stropní tvarovky nebo alternativně řešen strop. Měl by tvořit kompaktní celek se stěnami a zajistit tuhost stavby. A také splňovat přísné statické požadavky aby unesl kromě vlastní hmotnosti vše, co bude na něm položené – podlahu, příčky, nábytek, osoby. Nároky se kladou i na jeho požární bezpečnost, zvukovou a tepelnou izolaci.

Monolit ze železobetonu

Díky své tvarové variabilnosti se nejčastěji využívá při nepravidelných půdorysech s velkými otvory na schodiště či galerii. Tloušťka desky závisí na statického výpočtu, u rodinných domů se pohybuje od 150 do 250 mm. Vzniká přímo na stavbě ukládáním betonové směsi spolu s ocelovou výztuží do bednění. Deska se ukládá vetknutím do obvodového věnce, v některých případech do zdiva. Cena železobetonového monolitického stropu závisí na ceny a množství komponent, z nichž sestává – od třídy betonu, průřezu betonářské oceli, montáže a demontáže bednění.

Výhody: Lze je použít na atypické rozpětí, tvar půdorysu a zatížení, vysoká pevnost

Nevýhody: Pracnost, nezbytnost bednění, příprava výztuže, mokrý technologický proces a čas tvrdnutí

Keramický strop

Je použitelný na rozpony 2,25 až 7 metrů. Dá se velmi jednoduše poskládat přímo na stavbě bez složité mechanizace. Strop tvoří železobetonový nebo keramický nosník s prostorovou výztuží a keramickými vložkami. Nejprve se položí nosníky v osové vzdálenosti 450 nebo 600 mm, které se zespodu podepřou a armaturou spojí se ztužujícím věncem, pak se uloží vložky. Celý strop se zalije betonovou zálivkou, její tloušťku navrhne statik. Přestože se nedá vyhnout mokrému procesu, montáž je rychlejší než stavba monolitického železobetonového stropu. Na našem trhu jsou keramické vložky MIAKO, Heluz Miako, Hurdis, Porotherm KSV N 60 a KSV 6 + 0.

Výhody:  Jednoduchá montáž, dobré tepelněizolační a akustické vlastnosti, požární odolnost

Nevýhody:  Omezená délka stropních nosníků a nutnost zohlednit dispozici domu při návrhu stropu vzhledem k umístění nosných stěn, potřeba mokrých procesů, větší tloušťka stropu

Polomontovaný strop

Nosníky a výplňové vložky stropních konstrukcí mají ve svém sortimentu i výrobci pórobetonových stavebních prvků. Nabízejí však i stropní desky pro montované stropy s nespornou výhodou – okamžitá únosnost po uložení na místo. Desky se používají do rozpětí 5,85 m. Z nosníků a stropních vložek se, podobně jako při keramickém stropě, nejprve vyskládá rovina a zalije se vrstvou betonu vyztuženou ocelovou kari sítí, případně se jen zalije betonem bez výztuže.

Výhody: Jednoduchá a rychlá montáž bez nároků na mechanizaci na stavbě, výborná ochrana před hlukem díky kombinaci betonu s pórovitou strukturou stropních vložek

Nevýhody:  Citlivost prefaprvkov na sedání stavby a tepelné změny – vznik trhlin v omítce v místě styku dvou dílů

Betonové prefabrikáty a panely

Lze je kombinovat s cihlovými i pórobetonovými stěnami, ale na rodinné domy se využívají jen ojediněle. Na trhu najdete plné, dutinové a předpjaté. Z hlediska statiky jsou nejvhodnější předpjaté železobetonové prefabrikáty vyztuženy podélnými předpjatými lany, které lze bez podepření použít až do rozponu 22 metrů. Standardní šířka panelů je 1 195 mm a tloušťka 160 až 320 mm, atypická i 400, 450 a 500 mm. Panely jsou na bocích zkosené, čímž vytvářejí prostor pro zmonolitnění stropní konstrukce. Do podélných styků mezi panely je třeba vložit výztuž, která je zakotvena až ve věnci a zalitá betonem.

Výhody: V dutinách stropních panelů je možné uložit různé vedení, panely lze po zabudování okamžitě zatěžovat a netřeba jejich omítat, mají hladký povrch, který lze po nanesení stěrky ihned malovat.

Nevýhody: Montáž těžkou technikou

Dřevěná konstrukce

Využívá se zejména při dřevodomy a díky malé hmotnosti a nenáročné montáži i na menších domech. Staví se jako fošnové konstrukce, která oproti klasické trámové spotřebuje méně řeziva. Nosnou funkci namísto trámů přebírají fošny s dimenzí přibližně 60/240 mm, které se kladou v osové vzdálenosti 600 mm. Fošny jsou z obou stran obité dřevěnými nebo OSB deskami a prostor mezi nimi je vyplněn zvukovou izolací. Moderní dřevěné stropní konstrukce využívají i různé nosníky z aglomerovaných materiálů – OSB desek a lisovaného dřeva, které překlenou i větší rozpony.

Výhody: Suchá a rychlá montáž, příznivá cena 25 € / m 2

Nevýhody: Při montáži je třeba dávat pozor na pevnost, hlučnost a požární odolnost.

 

 

Reklama