Plochá střecha – asfaltové oxidované pásy jako parozábrana

0
9
Reklama

Asfaltové oxidované pásy se používají pro parotěsnou a popřípadě pojistnou hydroizolační vrstvu plochých střech, jako spodní pás v hydroizolační vrstvě na nových i opravovaných plochých střechách nebo jako horní pás tam, kde je hydroizolace krytá dalšími vrstvami.

Oxidovaný asfaltový pás SKLOBIT 40 MINERAL 

Prodej oxidovaného asfaltového pásu SKLOBIT 40 MINERAL používá se jako spodní případně pojistná hydroizolační vrstva ve standardních skladbách střešních plášťů i do hydroizolačních souvrství chránících podzemní části budov proti zemní vlhkosti. Více info, nejlevnější cena. 

Oxidovaný pás BITAGIT 

Prodej oxidovaného pásu BITAGIT 40 AL+V60 MINERAL RADON, oxidovaného asfaltového pásu Bitagit 35 mineral. Více info, nejlevnější cena 

Oxidovaný asfaltový pás s vložkou ze skelné rohože DEKBIT V60 S35 ,DEKBIT AL S40, DEKGLASS G200 S40 

Více info, nejlevnější cena

 

Další slevy na stavební materiál najdete zde

Reklama