Topná sezóna: Máte vysoké účty za teplo? Něco nemusí být v pořádku

0
11
Reklama

Pokud vám vaše účty za teplo naznačují, že netopí právě nejekonomičtější, měli byste zvážit modernizaci topného systému. Tento rok je již na výměnu kotle pozdě, ale letošní topnou sezónu můžete využít k shromáždění potřebných informací.

Prvním krokem před zahájením jakýchkoli úprav v domě je posouzení stávající situace. Důležitým východiskem je průběžné sledování spotřeby energie domu, ideálně alespoň tři roky za sebou. Ještě přesnější informace poskytnou měsíční, či denní odpočty, které prozradí více o uživatelském chování a chybách, kterých se dopouštíte.

Pokud bydlíte v domě, který už má nějaké ty roky „odžité“, měli byste také vědět, že nemá smysl renovovat topný systém předtím, než dům zateplíme. Po zateplení se spotřeba tepla sníží nejednou i na polovinu a tím se zásadně změní i výchozí situace pro posouzení topného systému. Po takové úpravě bude stačit kotel s nižším výkonem. Plochy topných těles určených původně pro vysokoteplotní vytápění, budou nyní natolik předimenzované, že možná postačí na vytopení domu i při nízkých teplotních spádech.

Při rozhodování o výměně starého kotle za nový třeba zvažovat několik hledisek. V první řadě je to technický stav starého kotle a s tím související náklady na jeho opravy. Spolehlivost kotle je důležitá hlavně při malé nebo žádné výkonové rezervě kotelny. Obecně platí, že kotel je načase vyměnit, když je starší 15 let. Výměna kotle je nezbytná i tehdy, když se po zateplení domu přechází z vysokoteplotního na nízkoteplotní systém.

S výměnou dosluhujícího kotle netřeba čekat až do výskytu závažné poruchy. Ovlivňovat by měla každoroční a dlouhodobá úspora provozních nákladů, kterou dosáhnete po instalaci kondenzačního kotle. Kondenzační technika, umožňuje ušetřit od 15% nákladů na vytápění v porovnání s novějším plynovým kotlem až po 30% ve srovnání se starým, neefektivním kotlem.

Důležitým ukazatelem je nejen účinnost kotle, ale také možnost kontroly a regulace jeho činnosti. Za vysokou spotřebou tepla někdy stojí právě chybějící regulační systém. Zavedení vyspělého regulačního systému je obvykle také vázáno na výměnu kotle, protože tento musí být přiměřeně technicky vybaven, aby dokázal s regulačním systémem komunikovat.

Reklama