Výhody a nevýhody raketových kamen

0
783
Reklama

Každé topné zařízení má své dobré vlastnosti a výhody ale najdou se i nedostatky či nevýhody.

Základní výhodou raketových kamen je, že mají spalovací komoru tvarovanou do písmene J s hrubými pravoúhlými zatáčkami, která je zabalena do vysokoteplotních izolací. Izolovaná vertikální spalovací komora uvnitř kamen vytváří tah potřebný pro překonání dlouhých vodorovných tahů v akumulační hmotě.

Další výhodou těchto kamen je, že palivové dřevo stojí vzpřímeně v přikládací prostoru a postupně na dně odhořívá. Spalovací komora může být až několik metrů daleko od místa využití tepla. Velkým přínosem je i vysoká účinnost spalování a využití tepla obsaženého v zplodinách. Velmi výhodné je, že konstrukce těchto raketových kamen je jednoduchá. Je zde i možnost originálního uměleckého ztvárnění a možnost převozu bez komína.

Každá mince má ale dvě strany a proto i raketové kamna mají své nevýhody. Základní nevýhodou je, že vzhledem k malému spalovacímu prostoru je nutné častěji přikládání. Pro kamna s raketovou komorou o průměru 15 cm se interval přikládání pohybuje mezi 30 minutami až 2 hodinami av kamnech s průměrem komory 20 cm je interval přikládání 2 – 4 hodiny. Dřevo na přikládání musí být naštípané na tenčí kusy než je běžné u jiných druhů kamen. Vertikální spalovací komora je velmi tepelně namáhána, při použití náhradních materiálů může být nutná jejich občasná výměna. Velkou nevýhodou je, že výměna popela je u klasických konstrukcích raketových kamen obtížná, protože spalovací prostor je přípustný pouze z vrchu. A poslední větší handicap je oheň, který není dobře vidět. Raketové kamna nám neumožňují pozorovat plameny tak jako dnešní prosklené krby a kamna. Nedostatek vizuálních efektů je však kompenzován bohatými zvukovými efekty.

Sestav si sám své raketové kamna

Raketové kamna nejsou takové složitě zařízení aby ho nepostavil i obyčejný laik. Skladba těchto kamen je vcelku jednoduchá a podle jednoduchého návodu se dají rychle a pohodlně poskládat a efekt z nich váš jistě potěší a pohladí i vaši duši. Raketové kamna se skládají z přikládací nádoby, ohniska, izolované spalovací komory, výměníku tepla – barelu a komína, který je napojen na termální baterii. Přikládací nádoba je umístěna svisle, to znamená, že se přikládá shora dolů, namísto vodorovně, jak je obvyklé. Dřevo se spaluje postupně v ohnisku a vylučované plyny procházejí tepelně izolovanou spalovací komorou. Tam dochází ke stoupání těchto plynů, k procesu druhého spalování a kromě tepla se vytváří i tlak. Vzniklé teplo a odcházející kouř prochází kolem výměníku tepla do komínové roury, která je úmyslně ochlazována a teplo se přesouvá do tepelného zásobníku. Vytvořené teplo se přesouvá do vzduchu konvenčně na horní část výměníku.

Na stavbu kamen je třeba zajistit si šamotové cihly pro výstavbu základního těla kamen a pojivem je hlinito-písčitá malta. Spalovací komora je tvořena železnou (ocelovou či litinovou) troubou o průměru 15 nebo 20 cm, podle výkonu, která je izolována vysoce tepelně izolující hmotou. Tato je překryta buď železným barelem nebo zděnou komorou. Samotné tělo kamen a další napojena lavice jsou pak vytvořeny z cihel a hliněné malty.

 

Reklama