Barevné bydlení

0
8
Reklama

Jak se bydlí s barvami

Úkolem designu 21. století už není jen zvládnout funkčnost či praktičnost, vedle toho musí mít výrobek i zajímavý tvar, originální nápad či barevnost. Snahou je vystoupit z řady, být jiný a zaujmout v široké nabídce na trhu. Výsledkem jsou kousky s originálním designem a barevností.
I při domácích spotřebičích jsou jedním z prvků originality barvy – v obchodě by měly přitáhnout pohled a zájem, při každodenním používání zas učinit život hezčím a veselejším. Protože zda chcete, nebo ne, barva doprovází člověka doslova na každém kroku.

Člověk je neustále vystaven mnohostrannému působení barev bez ohledu na to, zda si tuto skutečnost uvědomuje, nebo ne. Barva je vizuální zážitek, má význam nejen v poznávání objektů, ale i při orientaci člověka v prostředí. Barvu můžeme chápat i jako prostředek tvorby. V práci umělce, architekta je barva jedním ze základních prostředků, pomocí kterých vyjadřuje svou myšlenku a emocionální působí na diváka. To se využívá například při barevné úpravě prostor odlišného charakteru – barevností se dají dosáhnout příjemné pocity, možná jí zvýšit výkonnost či snížit únavu. Barva je také symbol (v politice, liturgii, heraldice, například: srdce = červená, list = zelená). A v neposlední řadě je barva měřitelná a měřitelná jako fyzikální veličina.

Jak působí barvy
Účinky barev a jejich přímý vliv na tělesné životní funkce nejsou tak výrazné jako například účinky chemikálií, které mohou zanechat na lidském těle (ale iv psychice) zřetelné stopy. Účinky barev neohrožují fyzické zdraví, ale působí na naše city, nervovou soustavu a psychiku. Barvy nás mohou i charakterizovat. Někteří badatelé se snaží odvozovat z preferencí barev význam nebo dokonce vyvozovat závěry o člověku. Důležité jsou i výrazové možnosti jednotlivých barev, jejich vliv a působení na člověka v oblasti světelných či tepelných kontrastů, symbolické působení barev a jejich přiřazení k jednotlivým typům temperamentu.

Barva se účastní i na vytváření určitého obrazu prostoru a pomáhá při orientaci, je příčinou estetického prožívání, působí na naši psychiku, ovlivňuje naše chování a pocity. Barva může přispět nejen k architektonickému dotvoření a korekci prostor, ale v estetickém a barevně harmonickém prostředí se člověk cítí příjemně .

Využití vlivu barev v praxi
Je dokázáno, že určité barevné řešení lidí aktivizuje, jiné koncentruje jejich pozornost nebo vytváří pohodu. Z psychologického hlediska je vhodné i při zařizování prostoru a vytváření jisté nálady či atmosféry v něm využít asociace, které doprovázejí vnímání jednotlivých barev:

bílá = čistota, sníh, chlad, sterilita, světlo, svatba;
šedá = nuda, průměrnost, sychravost, všednost, pochmurnost;
černá = tma, smrt, smutek, strach;
žlutá = slunce, světlo, zářivost, žárlivost, radost, léto;
oranžová = přátelství, teplo, energie, teplota;
červená = dynamika, život, krev, srdce, aktivita, láska;
fialová = otupenost, stáří, pokora, smutek;
modrá = nebe, moře, sen, svoboda, nekonečno, pohoda;
zelená = stromy, příroda, mládí, budoucnost, naději.

Barva je jedním z hlavních výrazových prostředků estetického cítění člověka, účinky barvy spoluurčují vztah člověka k okolnímu světu, k předmětům, které ho obklopují; barva se účastní na vytváření určitého obrazu prostoru, pomáhá orientovat se v něm. Barvy působí i na naši psychiku, ovlivňují naše city, chování. Je známo, že barevnost prostoru má vliv na celkovou pohodu člověka a jeho pocity, ale může ovlivnit i bezpečnost či zdraví. Proto je důležité nepodceňovat barevné řešení prostoru a k návrhu přistupovat zodpovědně; pokud si nejste zcela jisti, oslovte odborníků, architektů, desinérů.

Reklama