Bezpečný komín

0
13
Reklama

Po výběru krbu, kotle či pícky musí následovat výběr vhodného a bezpečného komína. Je důležité zdůraznit slovíčka "vhodného a bezpečného". Protože jen takové spaliny z topného tělesa správně zkrotí.

Staré zděné komíny již poměrně často nevyhovují požadavkům moderní topné techniky, proto je důležité pořídit si certifikován a univerzální systémový komín, který má potřebný tah na bezpečný odvod spalin, odolává agresivním kyselinám a kondenzátu. Moderní topné spotřebiče si žádají komín vyrobený z kvalitních materiálů as dobrým tahem.

Při výběru vhodného komínového systému si nejdříve promyslete, jakým typem paliva chcete vytápět. Správný typ komínu si zvolte i podle počtu spotřebičů, které ke komínu chcete připojit. V případě kondenzačních kotlů jsou vhodné komíny se speciální šamotovou vložkou určenou výhradně pro kondenzační kotle.
Nejmenší výška vyústění komína musí být minimálně 4 m nad terénem. Dodržet však třeba i převýšení ústí komína nad šikmou nebo plochou střechou. Při návrhu komínového tělesa patří k hlavním úkolům projektanta výpočet průměru průduchu. Při plynovém vytápění rodinných domů či bytů stačí, aby byl průměr průduchů 14 cm. Na odvod spalin z krbové vložky musí být průměr průduchu 16 – 20 cm, z kachlových kamen 16 – 25 cm a z otevřeného krbu 25 až 30 cm. V projektu komína třeba zohlednit i napojení kouřovodu či umístění komínového tělesa v optimální vzdálenosti od hořlavých látek.
Při koupi komína se nerozhodujte pouze na základě jeho ceny. Ani ty nejdražší komínové systémy nejsou zárukou nejvyšší kvality či bezpečnosti. Komíny s šamotovou vložkou s označením N2 je ve vyspělých zemích dokonce zakázáno používat v interiéru. Přijatelnější a zejména bezpečnější formou jsou komíny s šamotovou vložkou N1 (na gravitační provoz) nebo P1 (na přetlakový provoz).

Na druhé straně se vám může vymstít i koupě příliš levného komína. Aby byl komín levnější, nahrazují menší a začínající výrobci některé certifikované systémové prvky v komínovém systému nesystémovými komponentami. Vzniká tak komín skládající se z komponentů od více výrobců, který jako celek není odzkoušený ani certifikován. Systémový certifikát je přitom zárukou, že všechny komponenty komína byly přezkoušeny akreditovanou zkušebnou podle přísných mezinárodních norem jako jeden celek. Zarážející však je, že ani na takové necertifikované komíny se výrobci nezdráhají poskytovat záruku v trvání 30, 60, či dokonce 100 let. Přitom záruku lze nazývat relevantní pouze v případě, pokud není delší než existence samotného výrobce na trhu. Prodlouženou záruční lhůtu na stavební materiály může poskytnout pouze výrobce, který nabízí praxí odzkoušené a léty prověřené výrobky nejvyšší kvality. Proto při koupi komína trvejte na písemné záruce, nejlépe od samotného výrobce.

Reklama