Biomasa

0
52
Reklama

Biomasa byla ve formě dřeva během dlouhých let primárními energetickým zdrojem. Po objevení fosilních paliv byla tato surovina zatlačena do pozadí aby v současném světě opět slavila svou renesanci. 

Biomasa je řazena stejně jako vítr, voda nebo slunce k obnovitelným zdrojům energie. Je to proto, že rostliny či dřeviny můžeme oproti uhlí či ropě poměrně snadno obnovovat. Biomasou můžeme vytápět v rodinném domě ale také lze použít na výrobu elektřiny.

Co to vlastně biomasa je? Jako biomasa jsou využívány odpady vznikající v zemědělství, potravinářství av dřevozpracující výrobě. V kotle či v krbu se pak spalují buď přímo jako štěpka nebo jiném zpracování. Nejčastěji mají formu nezpracovaných odřezků nebo vylisovaných a vlhkosti zbavených briket či pelet. Vytápění speciálními peletami je považováno za moderní a ekologické vytápění.

Pelety mají vysokou účinnost a kotle mohou být vybaveny automatickými zásobníky, takže se uživatel během dne o nic nestará.
Zatímco brikety můžete spalovat v běžném krbu či v kotle na dřevo, pro efektivní vytápění peletkami musíte mít speciální kotel. Kotle na biomasu jsou dlouhodobě podporovány různými dotačními programy. Dotované jsou však ale jen kotle, biomasa jako palivo podléhá obvyklým tržním cenám. Cena biomasy také často kolísá. K ceně biomasy je nutné připočítat i cenu za dopravu a případné uskladnění. Pelety nebo brikety pořízené na jednu topnou sezónu totiž často váží několik tun.

 

 

Reklama