Biomasa: co je dobré vědět, než ji začnete spalovat

0
15
Reklama

Biomasa patřila v minulosti k hlavním zdrojem energie, ale fosilní paliva ji však zatlačily do pozadí. Dnes se biomasa opět vrací do módy.

Tradiční kusové dřevo si získalo velmi rychle své příznivce, zatímco moderní ekopalivá si cestu do našich kamen stále jen hledají.

Základní otázku, kterou si lidé kladou je asi jednoduchá. Jaké jsou výhody a nevýhody biomasy?

Biomasa je pojem, který média skloňují ve všech pádech. Málokdo má ale s biomasou vlastní zkušenost. Kotle na biomasu nejdou tak na odbyt jako by si vzhledem ke své vlastnosti zasloužili. Proti bioplynové stanice se stále sepisují petice.
Biomasa bývá v encyklopediích definována jako hmota organického původu, zahrnuje tedy rostlinné a živočišné organismy. Pro energetické účely se využívá především rostlinná biomasa, zpracovávají se ale také odpady živočišné produkce nebo komunální organický odpad. Pokud již zvolíme jakékoli kritérium pro rozdělení biomasy, podstatné je, že biomasu lze pěstovat cíleně. Možná i využívat ostatky a odpady nejrůznějších odvětví.
Biomasa nás doslova obklopuje av tuzemských podmínkách představuje obnovitelný zdroj energie, který by mohl v budoucnu z části nahradit zužující se zásoby uhlí a dalších dovážených fosilních paliv. Dřevo a dřevní hmota jsou materiály vhodné pro spalování v domácnostech ale iv průmyslových komplexech. Spalovat se dají i rostliny a rostlinné ostatky. Kvašením odpadů živočišného původu se v tzv. bioplynových stanicích získává bioplyn, který slouží k výrobě elektřiny a tepla. Ekologické pohonné látky vznikají jednak při kvašení cukru. Zde vzniká bioetanol a jednak při esterifikaci oleje lisovaných z řepky, kdy je vyráběna bionafta.

Elektřina a teplo z biomasy

Největší účinnost při využívání biomasy dosáhnete, pokud je produktem teplo. Rovněž kombinovaná výroba elektřiny a tepla nabízí v závislosti na použité technologii dobrou účinnost. Tato výška účinnosti se pohybuje od 50 do 90%. Naopak při výrobě elektřiny bez využití tepla se účinnost pohybuje nejníže. Teplo z biomasy využívají hlavně domácnosti.
V bioplynové stanici se z biomasy vyrábí bioplyn bohatý na metan, který se spaluje v kotlích. Vzniklým teplem lze vytápět budovy nebo ohřívat vodu. V provozu jsou i zařízení, kde dochází ke kombinované výrobě tepla a elektřiny. Bioplynové stanice jsou u nás především zemědělské, komunální typ převládá například v Německu.
Vytápění domácností biomasou není už dnes žádnou novinkou. Dřevo se však častěji využívá jako doplňkový zdroj tepla, kde je spalováno v krbech. Běžně se dřevo spaluje iv tradičních kotle na tuhá paliva s nižší účinností a vyššími emisemi. Moderní kotle na biomasu as nimi i ekopalivá jen dobývají dnešní trh z topnými zařízeními.

Reklama