Čím zateplit rodinný dům?

0
57
Reklama

V široké nabídce stavebních firem není jednoduché se zorientovat. S výběrem se neunáhlete a každé rozhodnutí si nechte prověřit odborníkem. Inspirovat se můžete i naším přehledem kontaktních tepelně izolačních systémů.

Ceresit Ceretherm Impactum

Odolný proti mechanickému poškození
Doporučená skladba vrstev
1 – lepicí malta, například Ceresit CT 100, rozpěrné kotvy (počet kotevních prvků by měl určit projektant na základě analýzy podkladu a výpočtu zatížení)
2 – tepelněizolační desky z pěnového polystyrenu, například EPS 70 F, EPS 80 F, EPS 100 F (tloušťka až do 25 cm)
3 – výztužná vrstva z lepicí a stěrkovací malty Ceresit 100 Impactum
4 – jedna nebo dvě výztužné mřížky o plošné hmotnosti nejméně 165 g / m2 nebo 335 g / m2
5 – elastomerová omítka Ceresit CT 79 nebo akrylátová, silikon-silikonová, silikátová, silikonová, případně mozaiková omítka, nejlépe hlazená
Tepelná izolace: pěnový polystyren
Součinitel tepelné vodivosti l = 0,038 W / (m. K)

Kontaktní tepelně izolační systém s vysokou flexibilitou a mechanickou odolností až do 100 J, s výztužnou vrstvou zesílenou karbonovými, skleněnými a polyakrylamidovém vlákny. Jde o systém s dlouhou životností, odolný proti UV záření, vysoceodolný proti vodě, s velmi nízkou nasákavostí, samočisticí, odolný proti biologické kontaminaci a nečistotám. Díky zesílení vlákny lze na fasádě použít tmavé a intenzivní barevné odstíny finální omítky.

Baumit openReflect

Vysoká propustnost vodních par
Doporučená skladba vrstev
1 – lepicí vrstva Baumit openContact
2 – tepelněizolační desky Baumit openReflect, rohový profil osazený na tepelněizolační desku, kotvící prvky Baumit StarTrack
3 – výztužná vrstva Baumit openContact s vloženou skelnou mřížkou Baumit OpenText
4 – základní penetrační nátěr Baumit PremiumPrimer
5 – paropropustná fasádní omítka Baumit openTop nebo samočistící fasádní omítka Baumit NanoporTop
Tepelná izolace: pěnový polystyren
Součinitel tepelné vodivosti l = 0,031 W / (m. K)

Kontaktní tepelně izolační systém s vysokou propustností vodních par. Skladba systému umožňuje v kombinaci s obvodovou stěnou vytvořit homogenní konstrukci s rovnoměrným přestupem vodních par z interiéru do exteriéru. Je vhodný i do budov s vyšší mírou zabudované vlhkosti, a to díky fasádní izolační desce na bázi expandovaného pěnového polystyrenu s obsahem infračervených absorbérů a reflektorů, které umožňují dosáhnout dobrého izolační účinek již při menších tloušťkách izolace.

Tepelně izolační systém Mapetherm

Vyvinutý s ohledem na životní prostředí
Doporučená skladba vrstev
1 – cementové lepidlo Mapetherm AR2
2 – tepelněizolační panel na bázi pěnového polystyrenu Mapetherm EPS
3 – výztužná vyrovnávající vrstva Mapetherm AR2
4 – sklotextilní mřížka odolná proti alkáliím Mapetherm Net
5 – výztužná vyrovnávající vrstva Mapetherm AR2
6 – barevný základní nátěr Quarzolite, Silexcolor nebo Silexcolor Base Coat
7 – rýhovaná silikátová omítka Quarzolite, Silexcolor nebo Silancolor
Tepelná izolace: pěnový polystyren
Součinitel tepelné vodivosti l = 0,032 W / (m. K)

Kontaktní tepelně izolační systém přináší vysoké úspory energie a nízké provozní náklady domu, díky čemuž je vhodný i do nízkoenergetických a pasivních budov a budov postavených v souladu s programem LEED. Základ tvoří tepelněizolační deska na bázi pěnového polystyrenu. Speciálně vyvinutý lepicí tmel je vhodný pro vytvoření lepicí i výztužné vrstvy. Na povrchovou úpravu lze použít tenkovrstvé akrylátové, silikátové a silikonové omítky v barvě dle přání zákazníka.

Stomix stx.therm Beta F

Zvýšená odolnost proti nárazu
Doporučená skladba vrstev
1 – penetrační lak EH
2 – lepicí hmota AlfaFIX 2 na lepení tepelné izolace
3 – tepelněizolační desky z minerální vlny s podélnou orientací vláken, rozpěrné kotvy Bravoll PHT – KZ
4 – lepicí a armovací hmota AlfaFIX S101 na vytváření základní vrstvy
5 – výztužná síťovina VT 1
6 – základní nátěr HC-4
7 – požadovaná povrchová úprava omítkami BetaDEKOR
Tepelná izolace: minerální vlna
Součinitel tepelné vodivosti l = 0,036 W / (m. K)

Základem kontaktního tepelněizolačního systému je dvouvrstvá deska z minerální vlny nové generace s podélnou orientací vláken, díky čemuž má systém zvýšenou odolnost proti nárazu a lepší tepelněizolační vlastnosti při menší tloušťce. Tvarová stálost zajišťuje jednoduchou montáž izolace se zachováním prodyšnosti stěn. Na povrchovou úpravu se doporučuje použít samočisticí omítky, které zabrání usazování nečistot na povrchu fasády a jsou vhodné i do náročného prostředí.

Baumit Pro

Ekonomicky efektivní systém
Doporučená skladba vrstev
1 – lepicí vrstva Baumit ProContact
2 – tepelněizolační desky na bázi minerální vlny, rohový profil osazený na tepelněizolační desku, kotvící prvky Baumit StarTrack
3 – výztužná vrstva Baumit openContact s vloženou skelnou mřížkou Baumit StarTex
4 – základní penetrační nátěr Baumit PremiumPrimer
5 – silikátová fasádní omítka Baumit SilikatTop nebo samočistící fasádní omítka Baumit NanoporTop
Tepelná izolace: minerální vlna
Součinitel tepelné vodivosti l = 0,036 W / (m. K)

Kontaktní tepelně izolační systém, jehož vzájemně sladěné komponenty zajišťují efektivní ochranu fasády a přispívají k vytvoření příjemného vnitřního klimatu za výhodnou cenu. Díky tepelněizolačním deskám na minerálním základě s podélnými, respektive kolmými vlákny (lamely), které jsou spojovány umělou pryskyřicí, jde o vysoce paropropustný, nehořlavý systém s dobrými akustickými vlastnostmi, jehož použití není limitováno požární výškou.

Murexin ESS Mineral

Energeticky úsporný systém

Doporučená skladba vrstev
1 – lepicí a stěrkovací malta, například Murexin Energy Top, Energy Star nebo Energy Diamond Maximo 70
2 – tepelněizolační desky na bázi minerální vlny, rohový profil osazený na tepelněizolační desku, počet kotev určí projektant, délka kotevních prvků závisí na podkladní konstrukce
3 – lepicí a stěrkovací malta Murexin Energy Star
4 – proti alkáliím odolná výztužná sklotextilní mřížka Murexin Energy Textile nebo Síťka standard
5 – penetrační nátěr Murexin Energy Primer pod omítku
6 – tenkovrstvá omítka Murexin Energy Crystal na silikátové bázi, Energy Furioso na silikátové bázi nebo Energy Clean se samočisticí schopností
Tepelná izolace: minerální vlna
Součinitel tepelné vodivosti l = 0,040 W / (m. K)

Kontaktní tepelně izolační systém s tepelněizolačními fasádními deskami na bázi minerální vlny s podélně orientovanými vlákny. Pro tepelnou izolaci na bázi minerální vlny je charakteristická reakce na oheň A1, což znamená, že jde o těžko hořlavý materiál. Proto použití tohoto systému není limitováno požární výškou. Jde o vysoce paropropustný systém s dobrými akustickými vlastnostmi. Na povrchovou úpravu lze použít akrylátovou, silikonovou, silikátovou nebo samočisticí omítku.

Reklama