Co se skrývá pod pojmem hrubá stavba

0
28
Reklama

Hrubá stavba může mít několik podob, vůbec to není normou vymezena definice a hranice mezi hrubou stavbou a následnými pracemi neurčuje ani projektová dokumentace. Zjistíte to, pokud porovnáte, co stavební firmy v rámci hrubé stavby nabízejí.

Paradoxně, ne vždy je součástí hrubé stavby základová deska, bez které se většinou neobejdete. Tento trend přinesly firmy realizující montované domy na již předem připravené základy. Otázkou je například i schodiště. Některá firma ho zrealizuje v rámci hrubé stavby av některé si musíte za něj zaplatit jako za nadstandard.

Standard hrubé stavby

U zděných domech do hrubé stavby vždy patřily základy a to, co je pod základovou deskou nebo podkladovým betonem. Její součástí jsou vždy obvodové a vnitřní nosné stěny, stropy, nenosné příčky, střešní konstrukce. Při šikmých střechách i včetně skladby střešního pláště na rovinou krokví, tedy pojistné hydroizolace. Obvykle i zděný vnitřní komín (zavěšen, kovový ne) a železobetonové schodiště (kovové někdy, dřevěné ne). Obecně se dá říci, že hrubá stavba je postavení surového domu bez estetických úprav. Do rozšířené verze hrubé stavby patří ještě instalace oken včetně parapetů a instalace vchodových dveří. 

Pokud se rozhodnete pro výstavbu hrubé stavby dodavatelským způsobem, je nezbytné si ve smlouvě stanovit rozsah dodávky, obvykle v rámci nabídkového rozpočtu.

Jak probíhá realizace hrubé stavby

Nejdříve se stavba zamíří a vytyčí, pak se shrne ornice, vykopou a zabetonují se základy. Později se zhotoví základová deska celé hrubé stavby apod obvodové zdivo se položí hydroizolace, aby do zdí domu neprosakovala vlhkost ze země. Často souvisí is ochranou před radonem. Nato se na hydroizolaci založí první řadu cihel, vyzdí se obvodové zdi a osadí nadokenní překlady.

Další krok je příprava k vytvoření stropu a střechy – na obvodové zdi se vybuduje věnec, který tvoří základ stropu hrubé stavby. Ten může být buď monolitický nebo se (častěji) používá montovaný systém. Pak se mohou realizovat vnitřní stěny. Na řadu přichází nadezdívka, na kterou se později položí a uchytí pozednice a namontují krovy. Na ně se přichytí difúzní fólie a pomocí latěk vytvoří základ pod střešní krytinu.

Dále se může přistoupit k izolování vodorovných a svislých stavebních konstrukcí. Po tomto kroku následuje technologická přestávka – mrazíky stavby budované mokrou cestou. Dnes to však není nutné, i když se to doporučuje, protože se mokré procesy omezují a přesné zdící bloky se spojují speciální stavební pěnou či lepidly. Posledním krokem je uzavření hrubé stavby – osazení oken, vchodových i balkónových dveří.

Dobrá rada: 

Nezapomeňte, že na všechny součásti hrubé stavby domu se vztahuje zákonem daná záruční lhůta. Pokud se během ní projeví chyby, musí je dodavatel bezplatně odstranit. 

Fáze hrubé výstavby

* Zemní výkopové práce.

* Přípojky inženýrských sítí a vodorovné rozvody v základech.

* Základová spára + základová deska.

* Svislé nosné konstrukce.

* Vodorovné nosné konstrukce – stropy.

* Vnitřní stěny včetně překladů a věnců.

* Střešní konstrukce – krov, atika, komín, prostupy, střešní krytina.

* Izolace vodorovných a svislých konstrukcí.

* Výplně stavebních otvorů – okna, vstupní a balkonové dveře.

Reklama