Dřevo-hliníková okna

0
5
Reklama

Při přemýšlení nad moderním architektonickým provedením oken je vhodné brát v úvahu i kombinované okenní konstrukce, například dřevo-hliníková okna. Ty nabízejí moderní a zároveň estetický vzhled a navíc, jsou vhodné i do nízkoenergetických a energeticky pasivních domů.

Z exteriérové ​​strany okna je použit hliník – tak si okno zachová čisté linie, v interiéru je zase použité dřevo. Hliník zajišťuje vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům, vůči mechanickým poškozením a samozřejmě minimální náročnost na údržbu a ošetřování extrémně namáhané exteriérové ​​strany okenních rámů a dřevo zase plní nosnou funkci okna, také zabezpečuje tepelně-technické parametry okenních rámů a samozřejmě esteticky dotváří samotný interiér. Dřevo-hliníková okna jsou jednoznačně předurčeny pro zákazníky, kteří mají velmi vysoké nároky a očekávání od nových oken, chtějí okna s vysokou životností, ale minimální péčí a údržbou.

Dřevo-hliníková okna jsou momentálně špička mezi výplněmi stavebních otvorů. Je tu skloubená nepřekonatelná estetika dřeva a dlouhá životnost hliníkových profilů. Okenní profil je z vnější strany kompletně opláštěný hliníkovou kapotáží, což zabezpečuje ochranu před povětrnostními vlivy na dlouhá desetiletí. Dřevo-hliníková okna jsou do nízkoenergetických staveb vhodné nejen z hlediska architektonického, ale i tepelně technického. Díky hliníkovému opláštění mají tyto konstrukce v porovnání s ostatními okny několikanásobně vyšší životnost. Celkové tepelně technické vlastnosti těchto profilů jsou srovnatelné s dřevěnými okny. Největší vliv na součinitel prostupu tepla má, samozřejmě, dřevěná část okenní konstrukce, přičemž hliníková vnější konstrukce má podíl na změně součinitele prostupu tepla na exteriérové ​​straně dřevěné části okna. Z toho důvodu je hodnota U pro tuto dřevěnou část dřevo-hliníkových oken lepší než při čistě dřevěných oknech, což v celkovém součtu působí příznivě na tepelně technické vlastnosti. Hliníkové profily, jelikož se připojují pomocí plastových příchytek, nevytvářejí přídavné tepelné mosty.

Reklama