Ekologické dlažby

0
46
Reklama

Ekologická dlažba je řešením, které chrání přírodu a dodává jedinečný vzhled vaší zahradě.Ekologickou se však stává až při výběru způsobu pokládky.

Ekologicky položené dlažby se realizují tak, aby mohla dešťová voda prosakovat přes povrch do podloží. Tento efekt dosáhnou pomocí rozpěr, které rozšíří vzdálenost mezi prvky tak, aby měla povrchová voda dostatek prostoru na vsakování. Rozpěry zaručí drenážní spáru i po zasypání štěrkem. Štěrk může nahradit i zemina s nasazenou odolnou trávou. V takovém případě je doporučená šířka nosníků pět centimetrů, namísto běžných tří.

Některé typy dlažeb jsou vyráběny s integrovanými rozpěrami. Montáž je pak jednodušší a zajistíte si tak rovnoměrné spáry. Před instalací ale dbejte na vytvoření kvalitního podloží. Musí být odolné a zároveň schopné vsáknout dostatečné množství vody.

Alternativa k rozpěru

Distančním rozpěry se lze vyhnout použitím speciálních dlažeb, které mají vynechány rohy. Vzniklé čtverce se zasypou štěrkem. Výsledkem je vynikající odtok dešťové vody, přičemž ostatní vlastnosti zpevněného povrchu zůstávají zachovány. Pro všechny ekologické pokládky platí, že podíl spár musí být dostatečně vysoký, aby spáry vodu propouštěly a zároveň musí být podloží schopno pojmout dané množství vody.

02_viaston

Reklama