Hospodaříme s vodou – čistírna odpadních vod

0
9
Reklama

1 K čemu slouží

Domovní čistírna odpadních vod (ČOV) slouží zejména k čištění splaškových odpadních vod z domácností rodinných domů, skupin domů nebo menších ubytovacích zařízení. V místech, kde je naplánována, ale zatím nerealizovaná centrální kanalizace, nabízí možnost dočasně vyřešit odkanalizování rodinného domu. Tam, kde kanalizace není plánována, může řešit odkanalizování rodinného domu natrvalo. Domovní ČOV odpadní vodu nejen čistí, ale po dalším zpracování umožňuje její použití na zavlažování zahrady nebo technické účely (splachování toalet či mytí vozidel).

2 Proč se vyplatí

Při rozhodování o způsobu odkanalizování rodinného domu na místech, kde není možnost napojit se na veřejnou kanalizaci, si můžete vybrat mezi žumpou a domovní ČOV. Ve prospěch domovní ČOV říkají několik fakta: ČOV je mnohem menší než žumpa, nepotřebuje tedy tolik manipulačního prostoru, je mnohem lehčí (asi 100 kg) a netřeba ji osazovat jeřábem. Největší výhodou je však to, že představuje nepoměrně ekonomičtější a ekologičtější zařízení jako žumpa.

3 Z čeho se skládá

Domovní ČOV sestává z polypropylenové nádrže, ve které je umístěna technologická vestavba, provzdušňovací a přečerpávací systém a akumulační zařízení. Konstrukce obvodového pláště ČOV má minimální tloušťku 8 mm (v závislosti na velikosti zařízení). Rozvod vzduchu se reguluje v rozvaděči škrtícími ventily. Kryt domovní ČOV je již v základní úpravě vybavený uzamykacím systémem. Je vyroben technologií rotačního odlévání plastů z UV stabilizovaného materiálu.

4 Řízení ČOV

ČOV ovládá řídicí jednotka AQC Basic, která dmychadlu přiděluje časy chodu v logickém intervalu. Aby se zabránilo usazování aktivního kalu, dmychadlo se vypíná maximálně na čtyři minuty v jednom celku. Řídící jednotka ČOV zapisuje výpadky proudu, upozorňuje na přednastavené servisní intervaly, vizuálně a akusticky hlásí poruchu dmychadla a má i integrované počítadlo motohodin. Kromě toho má až deset přednastavených režimů provozu, přičemž z menu se jednoduše vybere režim odpovídající zátěži, která do ČOV přichází. V případě nepřítomnosti majitelů domu během dovolené nebo při provozu ČOV na chatě lze v řídicí jednotce zvolit úsporný režim "dovolená" nebo "chata". Domovní ČOV i při těchto režimech dosahuje konstantní kvalitu vyčištěné vody.

5 Realizace

Domovní ČOV se osazuje do připraveného výkopu na základovou železobetonovou desku tak, aby bylo možné do vstupního hrdla ČOV připojit kanalizační potrubí z rodinného domu. Stavební jámu lze díky malým rozměrům domovní ČOV realizovat manuálně, stejně jako její uložení na základovou desku a následné obsypání. Odtokové potrubí vyčištěné vody třeba vyústit do potoka, dešťové kanalizace nebo vsakovacího objektu. Výšku ČOV lze v závislosti na hloubce přítokového potrubí upravit tak, aby byl její horní okraj několik centimetrů nad terénem. Dmychadlo a řídící jednotku můžete umístit do technické místnosti v domě, do garáže, sklepa nebo šachty na dmychadlo, která se umísťuje vedle ČOV a umožňuje bezproblémovou kontrolu.

6 Jak je to s cenou

Investiční náklady na realizaci domovní ČOV a žumpy o objemu 10 m3 jsou zhruba stejné. Velký rozdíl však vzniká při provozních nákladech. Roční náklady na provozování domovní ČOV představují zhruba 50 eur, jelikož ČOV spotřebovává pouze elektrickou energii prostřednictvím připojeného dmychadla. Zatímco v ČOV se odpadní voda čistí a slouží k opětovnému použití, žumpa představuje pouze akumulační nádobu, ve které se odpadní voda shromažďuje a její objem třeba přibližně jednou měsíčně vyčerpat a odvézt fekálním vozem do městské ČOV, kde se odpadní voda následně odstraněna. Provoz žumpy může vyjít i na více než 600 eur ročně.

Reklama