Jak se staví dnešní dřevodomy

0
51
Reklama

Moderní dřevostavba využívá vlastnosti dřeva efektivněji av kombinaci s tepelnými a akustickými izolacemi, materiály s akumulačními schopnostmi a moderními ochrannými prostředky vzniká stavba ve všech ohledech energeticky efektivní a příjemná na život.

Montované z panelů – prefabrikovaná výroba

Montované rodinné domy jsou v současnosti nejoblíbenějším i nejrozšířenějším typem dřevostaveb. Důvodem je jednodušší realizace, vzhled av neposlední řadě i cena. Montovaný dům ze sendvičových dřevěných panelů většinou nelze rozeznat od zděné stavby, a to zvenku ani zevnitř. Hlavní předností konstrukce panelového systému je možnost maximální přípravy stavby ve výrobě, jakož i rychlá montáž a dokončení domu na staveništi.
Základem konstrukce panelů je dřevěný rám nahrubo opláštěný z vhodných velkoplošných materiálů. Prostor mezi rámem je vyplněn tepelně-zvukovou izolací. Na opláštění se používá dřevotřísková deska, OSB deska, sádrovláknitá deska, cementotřísková deska a podobně. Dřevěný rám panelu je konstrukčně přizpůsoben vzhledem k funkci, kterou plní – obvodový, příčkový, stropní, střešní, podlahový. Panely lze vyrábět s různým stupněm finální úpravy, od hrubých rámů opláštěných z jedné strany velkoplošným materiálem až po panely se zabudovanými okny a dveřmi, s finální úpravou interiérové ​​i exteriérové ​​strany, se zabudovanými rozvody. Panely mohou mít různou velikost – od 1 200 × 2 600 mm s hmotností do 80 kg, na montáž kterých netřeba těžkou mechanizaci, až po celostěnové panely dlouhé až 12 m, které vyžadují těžkou mechanizaci pro přepravu i montáž. Při montáži je důležité správné vzájemné spojování panelů, ale i kotvení panelů k základové konstrukci.

U dřevostaveb se nejčastěji používají dva způsoby výstavby domů – prvková montáž domu na staveništi a prefabrikovaná výroba domu ve výrobní hale s následnou montáží na samotné stavbě.

Buněčný systém

Buněčné konstrukce charakterizuje vysoký stupeň prefabrikace. Celý objekt ve formě buněk se zhotoví ve výrobním závodě a přepraví na staveniště. Stavba se sestavuje z buněk vertikálním a horizontálním nastavením. Dřevěné stavební systémy nabízejí různé základní architektonické a technologické možnosti a realizaci atraktivních dřevěných staveb pro účely bydlení, rekreace či podnikání za příznivou ekonomickou a ekologickou cenu.

Charakteristika dřevodomů

Zdravé bydlení
Při výstavbě se minimalizují mokré procesy, díky čemuž nevzniká zbytečná vlhkost, která při klasických stavbách neumožňuje okamžité užívání domu.

Ekologičnost
Hlavním materiálem je jehličnaté řezivo – obnovitelný zdroj. Používá se na konstrukci obvodových stěn, příček, stropu, krovu, oken, vchodových dveří a pláště stavby.

Variabilita
Libovolné možnosti vnějšího tvaru domu a vnitřního uspořádání prostoru

Nízké náklady na vytápění
V srovnávajících testech se dokázala minimálně 30procentní úspora při vytápění.

Krátký čas realizace
Tři měsíce od podpisu smlouvy (výroba, dodávka, montáž hrubé stavby dle technického popisu)

Reklama