Jak si vybrat pozemek pro nízkoenergetický dům

0
21
Reklama

Jedním z nejdůležitějších rozhodnutí při stavbě nízkoenergetického domu je výběr správného stavebního pozemku, který je základem kvalitního bydlení. Třeba vybírat podle různých kritérií tak, abyste byli i po uplynulém čase spokojeni.

Co byste měli vědět o výběru pozemku

1 Správná volba domu
Pozemků je mnoho, ale ne každý by vám mohl vyhovovat, proto by měl být jeho výběr podmíněn i typem a dispozičním řešením rodinného domu. Nevhodný výběr pak často později navýší cenu realizované stavby, nemluvě o provozních nákladech na její vytápění. Pokud se dostatečně nevyužívá zdroj sluneční energie, nelze hovořit o dobré, respektive efektivní nízkoenergetické stavbě. Při výběru pozemku třeba znát místní územní plán, regulativy a normy o umístění stavby, aby se respektovali: urbanisticko-architektonický charakter, bezpečnostní požadavky a ekologické, hydrogeologické, geologické, technické, jakož i klimatické podmínky.

2 Velikost a tvar pozemku
Jde o parametry, které určují půdorysné rozměry budoucího objektu, jeho architektonický výraz a počet podlaží. Vhodný poměr stran parcely je 1: 1, 1: 2 a 3: 4. Při menším rodinném domě třeba uvažovat o parcele a ploše 400 až 800 m², při větším o ploše kolem 900 m² a více. Při volbě vhodné velikosti pozemku netřeba zapomenout na to, že mezi samostatně stojícími rodinnými domy, pokud není územním plánem určeno jinak, nesmí být vzdálenost menší než 7 m. Ve stísněných poměrech ji lze snížit i na 4 m, pokud v žádné z protilehlých částí stěn nejsou okna obytných místností. Vzdálenost rodinného domu od sousedních.

3 Sklon pozemku
Rovinatý terén je vhodný zejména při katalogových projektech rodinných domů, které se sice dají upravit do svažitého terénu, ale tyto změny s sebou přinášejí další investice, v důsledku čehož zdánlivě nízká cena typového projektu po úpravách dosahuje cenu projektu na míru. Svažitý terén je zase předpokladem pro vytvoření netradičního a zajímavého architektonického řešení objektu, ale na druhé straně stavbu prodraží o zvýšené náklady při jejím zakládání. Ideální sklon při svažitém pozemku je jižní nebo jihozápadní.

4 Lokalita
Ideální je tichá lokalita blízko občanské vybavenosti určená k bydlení. Podstatné je, aby pozemek nedegradovali rušivé prvky, například hospodářské stavby na sousedních parcelách, vedení veřejných inženýrských sítí, stožáry, prach, nadměrný hluk z dopravy a průmyslových staveb, případně fakt, že se v jeho blízkosti plánuje v budoucnu výstavba dálnice, železnice nebo průmyslové stavby. Tyto aspekty by mohly bydlení značně znepříjemnit a překládání veřejných inženýrských síti zase stavbu prodražit. Rovněž je třeba ověřit si, zda je daná lokalita podle územního plánu určena k bydlení, případně jaké jsou na daném území regulativy, které definují podmínky zastavění – poměr zastavěné plochy a plochy zeleně, počet podlaží budoucího objektu, tvar a sklon střechy, orientace střešního hřebene a odstupové vzdálenosti od sousedních nemovitostí. Územní plán určuje, na kterých plochách je možné stavět, a regulativy určují typ rodinného domu, ale i podmínky jeho umístění na pozemku.

5 Orientace na světové strany
Orientace pozemku na světové strany je rozhodující pro správné umístění a dispoziční řešení nízkoenergetického objektu. V případě nízkoenergetického domu je možné dosáhnout nízké náklady použitím různých technologií, především však využitím přírodních zdrojů, jakými jsou zejména teplé sluneční paprsky. Sluneční parcela vytváří dobré podmínky pro využití moderních technologií jako solární panely a podobně. Právě proto je orientace pozemku na světové strany u nízkoenergetických, respektive pasivních domech velmi důležitá – čím déle dopadají na pozemek sluneční paprsky, tím je parcela vhodnější a objekt tak lépe může splňovat parametry nízkoenergetické stavby. Pokud máte rádi soukromí na zahradě, bude ideální vstup na parcelu ze severu, severovýchodu, případně severozápadu. Správná orientace pozemku vytváří předpoklady pro tvorbu kvalitního dispozičního řešení objektu, navrženého podle biorytmu člověka. Ráno člověk vstává s východem slunce a probouzejí jej sluneční paprsky. Později tráví většinu času v obytných místnostech, které díky přístupu slunce působí útulnější a dodávají energii, a co je nejpodstatnější, šetří penězi na vytápění.

6 Dopravní dostupnost a vybavenost inženýrskými sítěmi
Jednou z podmínek vydání stavebního povolení na stavbu rodinného domu je přístupová komunikace k pozemku, ale i napojení objektu na inženýrské sítě. Proto je vhodné, pokud jsou dostupné a hlavně co nejblíže k pozemku umístěny body napojení na elektrickou energii, vodu, kanalizaci nebo plyn. Přístupová komunikace k pozemku, ale i dostupnost sítí je důležitá, ačkoliv za sítě existují adekvátní náhrady jako vrtaná studna, čistička odpadních vod, septik, fotovoltaika a jiné. Tyto alternativní možnosti, jak i úprava přístupové komunikace však vyžadují dodatečné náklady. Důležitá je i kapacita sítí, protože ne vždy stačí na zvýšenou zástavbu lokality a nemuseli byste například dostat povolení napojit se na elektrické vedení s možností elektrického vytápění. Plusovým bodem k celkovému hodnocení při výběru pozemku je to, pokud je lokalita vybavena hromadnou dopravou a zastávkami.

Reklama