Jak správně vybrat vodní čerpadlo

0
18
Reklama

Moderní bydlení se dnes už neobejde bez kvalitních vodních čerpadel. Jejich využití je v domácnosti nebo v zahradě široké a pro každé použití je vhodný jiný typ.

Při výběru čerpadla je důležité si přesně uvědomit, na jakou činnost se čerpadlo kupuje, kolik vody bude potřeba přepravit, případně s jakým tlakem je nutné počítat na odběrných místech. Od toho se odvíjí typ a výkon čerpadla. Neméně důležité je zvážit, odkud bude voda čerpána. V případě studny je rozhodující hloubka, a to vždy po vodní hladinu. Pozor také na dostatečný přítok a případný pokles hladiny při větším odběru vody.

Obecně platí, že povrchové čerpadla jsou sice levnější, ale reálně jsou použitelné do hloubky sání kolem šesti až sedmi metrů. Z nich jsou nejčastěji používány zahradní čerpadla. Pokud je třeba získávat vodu z větších hloubek, je lepší volit ponorné tlakové čerpadlo. U něj se ztráty počítají pouze na výtlaku a jsou dány maximální přepravní výškou, vzdáleností, průměrem trubky a do jisté míry také materiálem rozvodného potrubí. Jsou také méně náročné na údržbu a díky trvalému ponoření ve vodě nehrozí nebezpečí poškození mrazem. I tyto čerpadla dnes mohou být vybaveny elektronikou, která zaručí automatický provoz.

Při zásobování domácnosti vodou lze výrazně ušetřit. Proč například spotřebovávat na zalévání, praní nebo na splachování toalety drahou pitnou vodu, když je možné využít přírodní zdroj zdarma? Tuto levnou užitkovou vodu lze jednoduše odčerpat pomocí domácí vodárny nebo domácího vodního automatu. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že domácí vodárna má expanzní nádrž, do které se načerpá daný objem vody a nezapíná se při malém odběru vody (např. Při umytí rukou nebo spláchnutí toalety). Naproti tomu domácí vodní automaty se zapínají při každém poklesu tlaku a po uzavření kohoutku se zase automaticky vypnou. Protože udržují konstantní tlak v potrubí, jsou ideální také pro napájení zahradních zavlažovacích systémů.

Při umístění povrchových čerpadel je nutné dbát na to, aby se čerpadlo nacházelo na dobře větraném místě. Čerpadla vybavená elektronikou nesmějí být umístěny ve vlhkém prostředí, např. ve studni, protože by došlo k jejich poškození. Čerpadla jsou konstruovány jako bezúdržbové. Výjimkou je pouze uskladnění povrchových čerpadel během zimy na místech chráněných před mrazem.

Většina běžně prodávaných čerpadel je určena k čerpání čisté sladké vody. Uživatelé na Slovensku by si ale měli dát pozor na železité kaly, případně na vodu s větším obsahem písku. Pro maximální využití výkonu čerpadla je také důležité zvolit si správnou hadici, která nebude způsobovat tlakové ztráty, čímž se maximálně využije výkon čerpadla.

Reklama