Jak utěsnit koupelnu proti vlhkosti

0
68
Reklama

Utěsněte si koupelnu proti vlhkosti

Mnozí lidé se domnívá, že samotné obklady a dlažba jsou dostatečnou izolací proti působení vlhkosti, tento efekt je však jen krátkodobý. Z hlediska dlouhodobé životnosti a odolnosti je ale nezbytné pod obklady přidat hydroizolaci a penetrační nátěr.

Materiál
• Neředěný penetrační nátěr
• Hydroizolační utěsňovací materiál
• Těsnicí pás
• flexibilní lepidlo na obklady
• spárovací směs
• váleček nebo štětec
• nádoba na míchání
• zubová stěrka na nanášení lepicí malty
• gumová stěrka na nanášení spárovací směsi
• houba
• mycí hladítko

PENETRACE PODKLADU. Funkcí penetrace je zpevnit podklad, sjednotit jeho nasákavost a zvýšit přilnavost další povrchové úpravy. Před nanesením penetračního nátěru zbavte povrch desek prachu a štětkou nebo válečkem naneste neředěný nátěr a nechte ho minimálně čtyři hodiny schnout.
NANÁŠENÍ utěsněná. Podlahu, všechny stěny do výšky 15 cm nad podlahou a všechny plochy stěn, které může ostříkat voda, tedy sprchové kouty a stěny u vany, izolujte utěsňovacím materiálem. Materiál se nanáší válečkem nebo štětcem stejně jako barva. Aplikuje se ve dvou vrstvách tak, aby celková tloušťka dosáhla nejvýše 1 mm.
OSAZENÍ TĚSNICÍHO PÁSU. Do rohů a dilatačních spár vložte těsnící pás, který se vkládá mezi dvě vrstvy těsnícího materiálu. Pružným izolačním pásem překryjte všechny spoje, tedy mezi dvěma stěnami či stěnou a podlahou. Stejně nevyhnutelné je překrýt prostupy instalací manžetou a správně utěsnit okolí vany.

Lepení obkladů. Po zaschnutí (trvá to několik hodin) můžete začít s lepením obkladů a dlažby pomocí lepicí malty. Při běžných velikostech obkladů a dlažeb zvolte tenkovrstvé lepení, při kterém se obklady a dlažba pokládají do maximálně 5-milimetrové vrstvy lepidla a lepidlo se nanáší pouze na podklad.
Spárování obkladů. Lepidlo na obklady nechte zaschnout, pak můžete začít spárovat. Po ploše obložené stěny gumovou stěrkou rozetřete spárovací směs. Obkladové křížky nemusíte vybírat, zakryjete jejich spárovací směsí.
OČIŠTĚNÍ. Přebytky spárovací směsi po úvodním zaschnutí na povrchu (zhruba po 20 minutách) omyjte vlhkou houbou. Po zaschnutí podklady očistěte mycím hladítkem.

Utěsnění dilatačních spár

Na vyplnění dilatačních spár mezi obklady a dlažbami použijte sanitární silikon. Do spáry naneste tolik tmelu, aby rovnoměrně vyplnil celou spáru. Nanesený tmel a jeho okolí (asi 2 až 3 cm) ošetřete mýdlovým roztokem a přebytečný tmel odstraňte (nejlépe dřevěnou špachtlí). Na závěr povrch tmelu lehce uhlaďte prstem a odstraňte přebytečný silikon.
Lepidlo obvykle zaschne za jeden až dva dny. Pokud je však v místnosti nižší teplota a vyšší vlhkost, čas schnutí se prodlužuje. Proto se raději nespěchejte, počkejte o něco déle. Nedostatečné vyschnutí se může negativně projevit na výsledném odstínu spárovací směsi – místa s větší vlhkostí jsou pak tmavší, suchá místa světlejší.

Reklama