Kreativní , moderní zahrada

0
316
Reklama

Taková je navštívena zahrada, která svou podobou dokonale podtrhuje a vystihuje architekturu domu.

Pod toto harmonické propojení se podepsala spolupráce dvou ateliérů, architektonického a ateliéru zahradní tvorby. Zahradní architekt, kterého si domácí pozvali podle referencí v časopisech a na internetu, vzpomíná: „Majitelé mě oslovili ještě ve fázi hrubé stavby domu, když v exteriéru nebyly provedeny žádné terénní úpravy. To mělo samozřejmě vliv i na výsledek, protože jsem mohl ovlivnit v zahradě všechno, co se v kontextu terénu, úředních regulací a inženýrských sítí ovlivnit dalo. Majitelé, rodiče se dvěma dětmi, si především přáli moderní a vizuálně zajímavý venkovní prostor s plnohodnotnou terasou, dětskými prvky a souvislým trávníkem na míčové hry. Jejich očekávání se, myslím, podařilo naplnit. “

Prefabrikáty na míru

Přestože měl zahradní architekt při navrhování důvěru majitelů, byl limitován omezeními ze strany úřadů, zejména co se týkalo zastavěných ploch. „Zahrada musela být vyřešena tak, aby bylo co nejvíce volných venkovních ploch využitých na výsadbu a trávník,“ pokračuje architekt.

„Proto je tu dnes minimum zpevněných ploch a schodišť. Navíc, terén slunečního jihovýchodního svahu byl velmi členitý, s výraznými výškovými rozdíly. Ty bylo třeba logicky a prakticky propojit. Zemními úpravami a podepřením terénu se podařilo vytvořit rovinaté celky. Majitelé tak mohou venkovní prostor maximálně a plnohodnotně využívat. Akorát úzké pásy vedle domě jsme ponechali v přirozeném sklonu. „Všimněte si prefabrikáty z pohledového betonu použité na zpevnění svahů. Jejich barva přirozeně komunikuje s použitými materiály a zejména byly vyrobeny na míru. „To sice realizaci finančně zatížilo, ale prostor, který se takto reálně i vizuálně získal, je k nezaplacení. Na míru se vyráběly i betonové obruby travnatých ploch. S nimi jsem docílil pohodlné dokončení okrajů trávníku automatickou sekačkou a opticky jsem rozčlenil velkou plochu trávy. Tento rastr je dobře čitelný z horní terasy.“

Přesně podle plánu

Terénní úpravy včetně osazení zmíněných prefabrikátů řešila stavební firma, která stavěla dům. Během celé realizace byl přítomen i zahradní architekt se svými lidmi, kteří kladli rozvody závlahy a elektroinstalaci. Jen pro zajímavost, v zahradě je položen zhruba kilometr elektrických kabelů a zhruba dva kilometry závlahových hadic.

Na všechno byly vypracovány podrobné plány a ty se i dodržovány, aby se na nic nezapomnělo. Kde to již bylo možné, navážala se ornice, která se průběžně zhutňovány, což zabránilo její pozdějšímu sedání. Na zlepšení půdy se do ní zapracovalo velké množství organických materiálů. Následovala výsadba a kotvení stromů, výsadba hotových živých plotů, trvalek a okrasných trav.

Dokončila a napojila se závlaha a zamulčovali se záhony. To vše trvalo tři a půl měsíce. A pak přišly vánoce. Práce pokračovaly další rok hned zjara. Dosazovali se rostliny na svahy zvedající se vedle domu a připravil se terén na položení trávníkových koberců včetně naváděcích rozvodů pro automatickou sekačku. Nakonec se kladla travní drn. No a na podzim záhony doplnili o cibule tulipánů, narcisů a okrasných česneků.

S živými ploty

„Výběr kosterních rostlin  řešili spolu s investorem. Je zde trojice rostlin okrasný hloh, lípa malolistá, vícekmenné červenolisté švestky, břízy, muchovník a několik užitkových stromů jako mirabelka a hruška. Kromě toho  použili hotové živé ploty z buku a z tisu. Jejich přímočaré linie rozčleňují a spolu definují jednotlivé části zahrady.

Za bukovou hradbou v nejnižší úrovni je ještě užitná minizahrada s jahodami, rybízem, angreštem, malinami a se zeleninou.

Co se údržby týče, mnoho prací má na starosti automatika, od osmi závlahových okruhů až po sekání. Dosekávat sekačkou se musí pouze v horní části pozemku, kde se nedostane automatický pomocník. Jinak postačí čtyři-pět návštěv zahradníka během roku, který pročistí trvalkové výsadby a zastřihne živé ploty.

 

Reklama