Kritéria pro výběr střešní krytiny na váš dům

0
6
Reklama

Šikmá střecha je již ověřená tradice, která je konstrukčně i finančně náročná, lze však pod ní vytvořit zajímavý obytný prostor. Na to, aby vám v něm bylo příjemně, je třeba myslet již předem při jejím projektování. Zásadní vliv na optimální klima pod střechou má její zateplení, důmyslné větrání i stínění v letních měsících.

Sklon střechy

Patří k nejdůležitějším parametrem při výběru krytiny. Šikmá střecha má definovaný sklon střešních rovin od 10 ° do 45 °, přičemž za optimální se považuje 45 ° sklon zaručující správný odtok vody a nezadržují sníh. Na střechy s malým sklonem se používají plošné krytiny. Krytinu z malorozměrných prvků je ideální použít od sklonu 22 °. Při větším sklonu střechy je výběr krytin velmi široký. Lze si zvolit neprofilové betonové nebo keramické tašky, krytiny z umělé nebo přírodní břidlice nebo asfaltový šindel. Výběr krytiny pak záleží i od estetického hlediska a finančních možností.

Hmotnost

Krytiny se podle hmotnosti dělí na lehké a robustní. Lehké krytiny váží od 5 do 22 kg na metr čtvereční – patří sem asfaltové šindele, plechové, plastové nebo vláknocementové krytiny. Jejich životnost je o něco kratší než při těžkých krytinách. Hmotnost robustních krytin se pohybuje přibližně od 39 do 70 kg na metr čtvereční, mají dlouhou životnost a větší odolnost proti extrémům počasí. Patří sem keramické a betonové tašky nebo přírodní břidlice.

Mrazuvzdornost

Nebo jinak schopnost střešní krytiny odolávat teplotním změnám, která se zkouší podle ČSN EN metodou odpovídající zeměpisné zóně. Slovensko patří do zóny B, takže taška nasáklá vodou musí vyhovět 150 zkušebním cyklem, během nichž se střídavě zmrazuje a rozmrazuje. Nebezpečí vyšší nasákavosti spočívá v tom, že více vody v těle tašky se v zimě změní na led, přičemž zvětší svůj objem, a může tak tašku poškodit.

Barva

Důležitou roli při pasivní ochraně před účinky tepla hraje i barva a povrchová úprava střešní krytiny. V zásadě platí, že tmavší a černé povrchy infračervené záření pohlcují a přehřívat se bude nejen krytina samotná, ale i prostor pod ní. Z tohoto hlediska jsou tedy vhodnější světlejší barvy a krytiny s vyšším leskem. Pokud však toužíte po tmavých odstínech krytiny, vybírejte z těch kvalitnějších, které jsou schopné odrážet infračervené záření.

Povrchová úprava

Při výběru povrchové struktury krytiny je podstatné i to, v jaké oblasti žijete. V oblastech s častými sněhovými srážkami se doporučuje krytina s hladkým povrchem, po níž se sníh snadněji sklouzne, a tak zbytečně nezatěžuje střechu. Krytiny s drsnějším povrchem lépe zadržují srážky, prach a jiné nečistoty, častěji je také osidlují mechy.

 

 

 

 

Reklama