Který materiál izoluje lépe

0
23
Reklama

Přemýšlíte, jak co nejúčinněji zateplit dům? Nebo čím a v jaké vrstvě izolovat podkroví? Potřebnou tloušťku tepelné izolace v podstatě určuje norma, která se zanedlouho zpřísní, závisí však i na vlastnostech konkrétního izolačního materiálu.

Tepelný odpor jakéhokoliv materiálu, tedy to, jak účinně brání únikům tepla, závisí na jeho tloušťce a součinitele tepelné vodivosti λ (lambda). Platí přitom, že nižší λ znamená lepší izolační schopnost. K dosažení potřebného tepelného odporu tedy postačí tenčí vrstva materiálu s nižší λ. A jelikož se silnou vrstvou tepelné izolace se spojuje komplikovanější montáž a méně využitelného vnitřního prostoru, cílem výrobců je nabídnout materiály s co nejnižší λ.

Od čeho vlastně součinitel tepelné vodivosti λ závisí? Ve všech izolačních materiálech izolují stojaté molekuly vzduchu – čím více jejich materiál obsahuje, ať už mezi vlákny, nebo v pórech, tím lepším izolantem je. Zdálo by se tedy, že lehčí materiál bude lépe izolovat. Není to však tak jednoduché. Důležité je totiž množství vláken izolace a také proudění vzduchu. Pokud je materiál až příliš "řídký" a vzduchové dutiny jsou propojeny, molekuly vzduchu nebudou stojaté, ale bude docházet k proudění vzduchu a tím i k přenosu tepla. A to znamená horší izolační schopnost.

"Při vláknitých izolačních materiálech záleží například na délce, orientaci a provázání vláken," vysvětluje Miroslav Zliechovec ze společnosti Knauf Insulation. Každý materiál má tedy určitý optimální poměr pevných částí a vzduchu, při kterém jsou jeho izolační vlastnosti nejlepší.

Důležité jsou také mechanické vlastnosti izolačního materiálu a to, jak se s ním pracuje. "Například levné materiály na izolaci šikmých střech bývají příliš měkké, takže zatlačením se v nich vytvářejí tepelné mosty. Vedle nosných prvcích tak vznikají nedostatečně zaizolované místa, kde hrozí kondenzace vlhkosti a ta je v každé konstrukci nebezpečná. Může totiž znehodnotit nejen tepelnou izolaci, ale celou konstrukci, "zdůrazňuje Miroslav Zliechovec.

Dalším podstatným kritériem při výběru tepelné izolace by měl být vliv materiálu na kvalitu vnitřního prostředí. "Obvodové konstrukce by měly nejen tepelně izolovat, ale také udržovat v prostoru optimální vlhkost. Na to jsou ideální materiály na vláknité bázi, které mají velmi nízký difúzní odpor, a tedy velmi dobře propouštějí vlhkost v podobě vodních par. "

Smysluplnou požadavkem je i udržitelnost a ekologičnost. Nízkou uhlíkovou stopu mají například recyklované materiály, ke kterým patří i ekologická minerální vlna na bázi technologie ECOSE. Při izolačních materiálech na vláknité bázi je však z tohoto pohledu důležité i pojivo. "Z tradičního pojiva na fenolické a formaldehydové, tedy ropném základě, jehož úprava je energeticky náročná a není vyrobeno z obnovitelných zdrojů, proto přecházíme na pojivo na bázi přírodních látek. Naše ekologická minerální vlna je na trhu dostupná již několik let, "říká produktový manažer výrobce tepelněizolačních materiálů.

Reklama