Kupte si chalupu

0
9
Reklama

Toužíte po klidném místě, kde byste alespoň o víkendech zapomněli na každodenní městský stres? Ideálním řešením je koupě staršího domku, který si proděláte na víkendové bydlení.Poradíme vám na co si dát při koupi pozor.

Máte již jasnou představu o vaší budoucí oáze klidu? Upřednostňujete horskou oblast, nebo rovinu, chaloupku na samotě, zda chatové oblasti? Neexistuje nejlepší lokalita, její výběr je pro každého výsostně individuální. Čistě z pragmatického a ekonomického hlediska pamatujte, že její vzdálenost od vašeho domova by neměla být větší než 150 km, není to však pravidlem.Blízkost vybavení jako malé potraviny, lékárna, zda restaurace mají také své výhody.

  Přestože je malá pravděpodobnost, že najdete starší dům do detailu vyhovující vašim představám, vytyčte si priority, které vám pomohou s hledáním i rozhodováním. Vyhovuje vám spíše zděný venkovský dům, nebo klasická roubenka?

Před první prohlídce se snažte přímo od majitele získat co nejvíce informací, o sousedských vztazích a stavebních zásazích do původní stavby. Žádejte od prodejce kopii projektu domu, alespoň k nahlédnutí.

První prohlídka

Jde o zběžné fyzické Ohlédnutí exteriéru a interiéru vybraného domu, kde nejdůležitější roli hraje váš první dojem. Nechte dům na sebe působit a zhodnoťte své pocity. Porovnejte na místě stávající stav s původním projektem.Požádejte io informace týkající se možných nedostatků a skrytých vad.

 Odborná prohlídka

Tuto absolvujete s odborníkem – buď projektantům, architektům, nebo soudním znalcem, který zhodnotí stavebně-technické, dispoziční a architektonické parametry. Při podezření na větší závadu vám může doporučit posouzení od dalších specialistů ve věci statiky stavby, vnitřních rozvodů, vlhnutím zdiva, či požární bezpečnosti. Na základě analýzy skutkového stavu architekt posoudí vhodnost objektu pro budoucí využití. Podle nalezených chyb a nedostatků vám určí potřebný rozsah rekonstrukčních prací a předběžný odhad nákladů na ně.Je však nutné počítat is možností, že stavební zásah do staršího objektu může způsobit řetězovou reakci dalších oprav, a tím i neplánovaně zvýšit výdaje.

Než podepíšete smlouvu

„Důvěřuj, ale prověřuj“ je stará známá pravda, jejíž podcenění se mnohým nadchnutí kupcem nevyplatilo. Opatrnosti není nikdy dost, zvláště při koupi nemovitosti. Od prodejce žádejte kopii z katastrální mapy a čerstvý výpis z katastru nemovitostí a súdnoznalecký posudek, který by měl mít seriózní prodejce vypracován. Nespokojte se s nekvalitní kopii katastrální mapy se špatně čitelnými čísly jednotlivých parcel. Pravdivost údajů prodejce, zda je skutečným a jediným vlastníkem objektu i pozemku, si ověřte na příslušném katastrálním úřadě. Zde se zeptejte, zda daná nemovitost není zatížena věcným břemenem, předkupním nebo zástavním právem.

foto_inez-buci_5

Reklama