Optická sanace fasády

0
4
Reklama

Poslední dvě desetiletí jsme svědky rostoucí popularity nových, barevnějších a expresívnejších fasád. Dnes si už jen těžko umíme představit návrat k jednotvárné šedé barevnosti, která dokreslovala kolorit Slovenská míst v devadesátých letech minulého století. Oblíbili jsme si čisté a svěží barvy, které přinášejí do prostředí dynamiku a optimismus.

První fasády zateplených nebo renovovaných domů již mají patnáct až dvacet let a tak pomalu přichází čas na jejich obnovu. Do popředí se dostává otázka, jaký materiál použít, aby investice byla co nejefektivnější?

Barevný nátěr Baumit NanoporColor Photok přináší kromě obnovy barevnosti fasády i její ochranu díky jedinečné inovované receptuře špičkové fasádní barvy s fotokatalytický efektem.

Nejlepším řešením, jako "vdechnout" starým fasádám nový život, je optická sanace fasády pomocí inovované fasádní barvy Baumit NanoporColor, která je výsledkem dlouholetého výzkumu a vývoje laboratoří koncernu Baumit v Rakousku. Baumit NanoporColor Photok je minerální barevný nátěr na staré silikátové, silikonové, minerální a akrylátové omítky a barvy. Na prvních zateplených rodinných a bytových domech byly nejčastěji používané akrylátové omítky. Mají menší paropropustnost a díky antistatickému náboji na svém povrchu více přitahují prach, takže právě oni dnes nejvíce potřebují pomoc v podobě nového nátěru. Díky jedinečné nanotechnologii, která zabraňuje usazování anorganických nečistot na fasádě a díky novému fotokatalytickému efektu, který aktivně chrání povrch před organickým znečištěním, nabízí Baumit NanoporColor Photok odteď ještě silnější samočisticí účinek.

Akutním problémem starých fasád je díky znečištěnému prostředí zejména výskyt řas, hub a různých mikroorganismů. Diskutuje o nich odborná i laická veřejnost, můžeme jim přiřadit slovenské i latinské názvy, víme o tom, že rozhodující podmínkou pro jejich výskyt je vlhkost. Může "obyčejný" nátěr vyřešit tento problém jednou provždy? To určitě ne, ale na základě našich znalostí a dlouholetých zkušeností můžeme použít nátěr, jehož inovativní receptura odráží nejnovější výsledky výzkumu v oblasti fasád. Dnes víme, že jakákoliv vrstva přidávána na fasádu musí mít co nejnižší difúzní odpor, aby nezvyšovala riziko nadměrné kondenzace vlhkosti. Minerální nátěry jsou z tohoto hlediska nejvíce paropropustné a díky alkalickému pH lépe odolávají mikroorganismům. Nátěr, ani žádná jiná dostupná stavební technologie, nedokáží eliminovat spory mikroorganismů v ovzduší, ale fyzikální princip fotokatalýzy v nátěru Baumit NanoporColor Photok je výraznou přidanou hodnotou, která zvyšuje odolnost fasády proti mechům a řasám.

Baumit NanoporColor Photok má vysokou krycí schopnost, snadné zpracování a je kompatibilní se širokou škálou podkladů. Je dostupný v 654 nejkrásnějších barevných odstínech vzorníku Baumit Life! Probarvením fasády můžeme oživit vybledlé barvy se zachováním původního barevného konceptu nebo zvolit zcela nové barevné řešení. Jednoduše řečeno: s Baumit NanoporColor Photok bude fasáda opět zářivě čistá, moderní a navíc i účinně chráněna před znečištěním a řasami!

Baumit NanoporColor Photok

■ Jednoduchá obnova starých fasád
■ Samočisticí efekt díky Fotokatalýza
■ Účinná ochrana proti organickému znečištění

Reklama