Podzemní nádrže na dešťovou vodu

0
1506
Reklama

Zachycování a využívání dešťové vody má nejen ekonomické, ale i ekologické výhody. A přitom je tak jednoduché.

Když už objem sudů na zachycování dešťové vody nestačí, řešením mohou být i podzemní nádrže. Jejich princip je jednoduchý. Dešťová voda ze střechy protéká odtokovým potrubí z okapy přímo do nádrže. Voda protéká přes filtr, který zachycuje listí a jiné nečistoty. Filtr je schovaný pod krytem nádrže tak, aby byl snadno přístupný na pravidelné čištění. Pokud je nádrž plná po silném dešti, přebytečná voda se vypouští do kanalizace nebo trativodem.

Pro použití vody z nádrže lze použít různé typy čerpadel. Často se používají ponorná tlaková čerpadla, které stojí trvale ve vodě na dně nádrže a dokáží vyvinout dostatečný tlak na ovládání postřikovačů v trávníku.

Více o podzemních nádržích nám prozradil odborník Ing. Igor Kořen ze společnosti Manado Trading, sro, Prievidza.

Jak určit správnou velikost nádrže pro svou zahradu?

Nádrže se dimenzují na dva základní ukazatele: Zaprvé plocha, z níž se má zachycovat dešťová voda (plocha střechy, zpevněných ploch a podobně), a zadruhé, kde se stavba domu v rámci teritoria Slovenska nachází, protože ne všude je intenzita deště stejná .

Kde v zahradě je ideální místo na instalaci nádrže?

Můžete ji instalovat na jakémkoliv volném prostranství v blízkosti stavby (ve vzdálenosti minimálně 1 m), dokonce konstrukce nádrží umožňuje jejich osazení i do spodní vody. Nádrže se dodávají v pochozích i pojízdném provedení (zatížení až 8 t na nápravu automobilu).

Filtr je třeba pravidelně čistit. Jak často?

Nádrže doporučujeme čistit od jemných usazených sedimentů v periodě asi 8 až 10 let. Samotné filtrační soupravy, které se používají v nádržích, třeba zkontrolovat asi jednou za 2 až 3 měsíce. V případě umístění nádrže se zvýšeným výskytem padajícího listí či jehličí je na zvážení provozovatele tuto periodu zvýšit. Na trhu dostat i samočisticí filtrační soupravy, které se proplachují dešťovou vodou v nádrži.

Může voda v nádrži zamrznout?

Voda v nádrži nemá možnost zamrznout, protože nádrže se umísťují do nezámrzné hloubky.

Reklama