Pokud stále topíte starými kamínkami, vyměňte je!

0
121
Reklama

Vytápíte ještě starými kamínkami? Vyměňte je. Kromě toho, že narušují vzhled interiéru a ničí fasádu domu, ohrožují zdraví a prodražují vaše účty za plyn.

Staré modely těchto plynových kamen zavěšených pod oknem, s odtahem spalin přes zeď ven a nasáváním vzduchu stejným otvorem, ale jinou cestou, mají mnoho bolavých míst. Například neumožňují regulaci teploty v místnosti, jsou hlučné, potřebují rozvod plynu po bytě či po domě, nezahřívají vodu, nejsou kombinovatelné s jiným zdrojem tepla a zejména jsou energeticky náročné.

Většina se zapaluje od věčně hořícího plamínku, takže spotřebovávají plyn, i když netopí. Pokud takové doma máte, raději je vyměňte. Buď za modernější nebo za plynový kotel a radiátory.

Klasika po novém

Při vytápění kamínka pouze jedné či dvou místností a zabezpečení ohřevu vody samostatným ohřívačem, který netřeba měnit, je lepší zůstat u kamínek, ale modernějších. Ty jsou energeticky úspornější a bezpečnější. Vybírejte modely s uzavřenou spalovací komorou, aby nasávaly vzduch z venkovního prostoru, a s piezoelektrickým zapalováním bez věčného plamene. Předností je, pokud disponují i ​​automatickou modulací výkonu v rozsahu od 20 do 100 procent.

Velká výhoda je, že nově vyráběné plynové ohřívače mají přívody plynu a odtahového systému stejné jako původní. Při výměně tak odpadají stavební a instalační úpravy a netrvá déle než hodinu. Ve starých domech či bytech gamatky po plynofikaci většinou nahradili lokální topidla – kamna, kamna na dřevo či uhlí, které potřebovaly komíny. Pokud je v místnostech máte, upřednostněte plynové ohřívače s odvodem spalin do komína.

Spaliny vyvedené do fasády mohou zpětným prouděním vrátit okny do bytu. Modely, které jsou vybaveny axiálním ventilátorem, vyhřejí prostor podstatně rychleji než klasické. Kamínka je vhodné vytápět chalupy, protože neobsahují vodu, a tak v nich nemá co zamrznout. Díky vysokému výkonu a rychlému náběhu místnost rychle vytopí.

Radikální změna

Ideální je, pokud se v rámci celkové rekonstrukce bytu nahradí gamatky teplovodním systémem s plynovým kotlem a radiátory. V případě instalace kondenzačního kotle to může být i podlahové vytápění. Výhoda tohoto řešení je možnost vytápět celý dům či byt a zároveň ohřívat vodu.

Navíc ovládání kotle a regulace topení jsou výrazně jednodušší a nabízejí řadu možností. Nevýhoda je vysoká počáteční investice, která se však při moderním kondenzačním kotli rychle vrátí. Přechod z lokálního vytápění na etážové je usnadněno alespoň tím, že nový kotel lze po tlakové zkoušce a revizní kontrole napojit na existující přívod plynu pro gamatky.

Do správné navržené otopné soustavy lze ke kotli napojit i doplňkový zdroj tepla, například krb, krbové kamna či solární kolektory nebo v budoucnu plynový kotel zcela nahradit jiným druhem vytápění. Kamínka nic z tohoto neumožňují.

Jaký kotel

Při výběru kotle je prvořadá možnost odvodu spalin. Klasické plynové kotle s atmosférickým hořákem lze připojit pouze do komína a ten musí být vyložen vložkou. Turbokotle mají vyřešen odvod spalin speciálním dvouplášťovým potrubím přes střechu nebo přes obvodovou stěnu. Odpadají u nich problémy s přívodem vzduchu, protože ho nasávají zvenku přímo do spalovací komory.

Je to nejlepší řešení pro byty, ve kterých se nahrazují gamatky a není v nich komín. Na provoz ekonomicky nejvýhodnější, ale nejdražší, jsou kondenzační kotle. Rovněž potřebují komín. Podle prostoru, jaký máte k dispozici, může být kotel zavěšen nebo stacionární, s průtokovým ohřevem vody nebo s integrovaným či externím zásobníkem teplé vody. Když už se rozhodnete pro takovou radikální renovaci vytápění, mělo by tomu předcházet zateplení stěn a zatěsnění nebo výměna oken, aby se snížily tepelné ztráty a tím i potřebný výkon otopné soustavy.

 

Reklama