Posunutý plot: Víte, jak dospět k dohodě se sousedy?

0
382
Reklama

Tentokrát nejde o světovou politiku, ale o sousedské vztahy. Pokud plot není přesně na místě, mohou z toho být velké problémy.

Stavba plotu jak drobné stavby vyžaduje ohlášení podle § 57 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů na příslušném stavebním úřadě.

Zjistili jste, že sousedův plot není tam, kde má být? Na uspořádání hranic existuje řada možností, pokud mají obě strany ochotu dohodnout se. Když soused zabírá část vašeho pozemku, můžete mu ho pronajmout, prodat nebo darovat.

V případě, že jste se dohodli na odprodeji, prvním krokem je vyčlenění nové parcely. Prodat a darovat se dá totiž jen parcela s vlastním parcel číslem. Na zaměření sporného kousku pozemku třeba přizvat geodeta. Po podepsání kupní smlouvy následuje podání návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitosti do katastru nemovitostí na příslušný katastrální odbor.

Zjistili jste, že sousedy plot není tam, kde má být? 

Na uspořádání hranic existuje řada možností, pokud mají obě strany ochotu dohodnout se. Když soused zabírá část vašeho pozemku, můžete mu ho pronajmout, prodat nebo darovat.
V případě, že jste se dohodli na odprodeji, prvním krokem je vyčlenění nové parcely. Prodat a darovat se dá totiž jen parcela s vlastním parcel číslem. Na zaměření sporného kousku pozemku třeba přizvat geodeta.
Po podepsání kupní smlouvy následuje podání návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitosti do katastru nemovitostí na příslušný katastrální odbor.

Vlastnické právo k dotyčné parcele se nabývá až zápisem vkladu do katastru nemovitostí. Samo vytyčení hranic totiž ještě nic nemění na stávajících právních vztazích.

Raději dohodou

Sousedské spory o správnosti hranic je lepší ukončit dohodou. V praxi se však mnoho případů skončí u soudů. Soudní spory jsou zdlouhavé a velmi drahé, někdy dokonce s náklady převyšujícími hodnotu sporného pozemku. Mnohokrát vyhraje ten, kdo ví uplatnit institut vydržení. V případech, kdy hranice pozemku není rovná čára, tedy má více lomových bodů, uspořádání hranic se řeší záměnou výměr tak, aby nikdo nebyl zkrácen.

Plánujete nový plot? 

– Stavba plotu jako drobné stavby vyžaduje ohlášení podle § 57 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů na příslušném stavebním úřadě.

– S pracemi můžete začít, pokud stavební úřad do 30 dnů ode dne ohlášení neurčí, že nepodléhají stavebnímu povolení. Pokud plot bude stát celý na vašem pozemku, svůj záměr nemusíte oznámit sousedovi.

– Aby se předešlo pozdějším nedorozuměním, třeba před postavením plotu vytyčit přesné hranice pozemku a přizvat sousedů. Pokud víte se sousedy dohodnout, hranice může vést středem plotu. V opačném případě nesmí základ plotu zasahovat na cizí pozemek.

Reklama