Sanační omítky vám v boji proti vlhkosti ve zdech pomohou nejlépe

0
539
Reklama

Pronikání vody přes zeď má za následek vznik skvrn na stěnách a opadávání omítky. Mokré stěny zároveň přejí výskytu plísní. Sanace zdiva pomáhá tento problém vyřešit. Postup sanace se volí na základě příčiny vlhnutí a rozměrů poškození zdiva. Jedna z možností je použití sanačních omítek.

PŘÍČINY VLHKÝCH zdí

Staré zdivo, většinou bez horizontální izolace, nebo s poškozenou izolací, vlhne důsledkem vzlínání kapilární vlhkosti z půdy. Vzlínající voda obsahuje molekuly solí, které zůstávají na povrchu omítek, kde krystalizují. Navenek se to projeví jako různobarevné fleky. Samotný proces krystalizace navíc značně poškozuje omítku a ta začne časem opadávat. Druhá příčina, vyskytující se spíše ve sklepních prostorách, nebo pokud je zeď domu součástí svahu, je tlaková voda.

PROČ sanovat?

– získáte zdravější bydlení bez plísní a žluklého vzduchu

– prodlouží se životnost stavebních konstrukcí

– šetříte náklady na vytápění, protože suché stěny lépe izolují

– získáte útulnější prostředí bez neestetických skvrn a opadávající omítky

OČISTA

Nezbytným předpokladem úspěšné sanace je odstranění stávajících mokrých omítek, barev a jiných nátěrů ze zdiva. Většinou se dodržuje zásada, že k výšce viditelných stop vlhkosti se přidává jeden až jeden a půl násobek tloušťky zdiva, minimálně však půl metru nad viditelnou úrovní poškození. Odstraňují se i nasákavé materiály, kterými byly upevněny instalace, krabice nebo kabely.

„Zbytky omítky třeba odstranit tak, aby nedošlo k opětovnému pronikání vody se solemi do konstrukce v důsledku kapilárního vzlínání v zbytcích omítky,“  vysvětluje Ing. Branislav Augustín ze společnosti KEMA Stavební materiály. Instalace nebo kabely je následně vhodné zatmelit rychle tuhnoucí cementovou hmotou. Sanace zdiva pomáhá vyřešit problém mokrých stěn s vznikající plísni. Postup sanace se volí na základě příčiny vlhnutí a rozměrů poškození zdiva. Pak třeba zdivo a mezery vyčistit od přesolené malty do hloubky minimálně jeden centimetr drátěným kartáčem. Následuje vyfoukání nežádoucího prachu. Před samotnou aplikací sanační omítky je třeba povrch stěn vyrovnat cementovými opravnými maltami. Zakryjí se tak všechny trhliny. Na styku stěny a podlahy je vhodné vytvořit plynulý přechod ve formě zaoblení. Důležité je důkladné vysušení aplikované malty, což je obvykle přibližně sedm dní.

SANACE VLHKÝCH STĚN POŠKOZENÝCH vzlínající vlhkosti

V případě sanace mokrých stěn poškozených vzlínající kapilární vlhkostí se na vlhké zdivo nanáší speciální sušící omítka, v níž se během vysušení vytvoří velké množství difúzně otevřených mikropórů. Tyto moderní sanační omítky při aplikaci nepotřebují postřik. První vrstva sušící omítky se nanáší přímo na vlhký povrch v tloušťce 10 – 15 mm a nechá se vyschnout. Na další den se povrch navlhčí a nanese se vrstva o tloušťce do 15 mm. Celková tloušťka omítky by neměla být tenčí než 20 mm. Následně se omítka nechá vysušit. Nejdříve po třech dnech od nanesení sušící omítky se nanáší jemná sanační omítka s vysokým obsahem speciálních otevřených mikropórů, která slouží na konečné vyrovnání. Nanáší se prostřednictvím plastového nebo dřevěného hladítka.“Omítku můžeme natřít paropropustnou barvou až po přibližně třech týdnech,“ objasňuje specialista ze společnosti KEMA Stavební materiály. Doporučují se použít zejména vápenité nebo silikátové barvy.

Pronikání TLAKOVÉ VODY PŘES STĚNU

Po důkladném očištění zdí a potřebném vysušení opravné cementové malty se může přistoupit k nanášení sanační omítky minimálně ve dvou vrstvách. Těsně předtím se doporučuje zaschlý povrch jemně navlhčit. Ideální je nanášet dvousložkovou flexibilní sanační omítku v první vrstvě štětkou a druhou vrstvu kovovým hladítkem. Celková tloušťka omítky by se měla pohybovat kolem dvou milimetrů.

STĚNY dýcháte

Díky moderním sušícím omítkám jsou stěny na povrchu poměrně rychle suché díky přirozenému proudění a výměny vzduchu v místnosti přes otevřená okna, vestavěné větrací mřížky ve dveřích, nebo přes šachty. Pokud při vysoušení stěn přirozené větrání nestačí, doporučuje se zajistit mechanické větrání místností. Účinky odvlhčování se díky mikropórů nebudou ukazovat jako poškození nátěru na povrchu omítky.

 

 

Reklama