Chcete zateplit byt zevnitř? Tento postup raději zvažte

0
4430
Reklama

Pokud to nejde zvenku, můžete použít izolaci z interiérové ​​strany. Tento experiment si však důkladně promyslete!

Nezateplený panelák, studené stěny od sousedů, kteří netopí, zda severní stěny znamenají pro majitele takových bytů tepelnou nepohodu. Mnozí, kteří pociťují chlad ze stěn, se již chopili iniciativy a zateplili si je zevnitř sami. Časem však zjistili, že to nefunguje a navíc se tímto nebezpečným experimentům dopracovali k nezdravým a neestetickým plísním na stěnách.

Takové řešení je technicky mnohem náročnější, než se na první pohled zdá a má více nevýhod než výhod. Je tedy na zvážení použít jej. A když, tak opravdu jen tam, kde není žádná jiná možnost zlepšení tepelnětechnických vlastností domu. Názor a pomoc odborníka jsou v takovém případě nezbytné.

S teploměrem a vlhkoměrem

Než zateplíme zevnitř, je vhodné, abyste si nechali stavebně fyzikální posoudit konstrukci a také její tepelné, vlhkostní a statické změny. Zatímco při izolaci zvenčí je teplota stěny nad rosným bodem, při izolaci zevnitř je ve stěně, kde dochází ke kondenzaci vodní páry. Ta při velmi nízkých teplotách zamrzá a porušuje její strukturu.

V malých místnostech lze s použitím maximálně 1 až 2 cm hrubé tepelné izolace zvýšit povrchovou teplotu stěny jen nepatrně. Hrubší izolační materiál nadělá problémy, například s osazením za radiátory. Také jím značně zmenšíte obytný prostor. Když stěnu obložíte izolantem, zabráníte tím nadměrnému ochlazování stěny, ale nezabráníte tomu, aby v prostoru mezi izolací a stěnou kondenzovala vodní pára. Vlhké prostředí die se pak stává útočištěm na vznik plísní.

Potřebné je použít parozábranu, aby do konstrukce z vnitřního prostředí nepronikala další vlhkost. Může to být tapeta z PVC nebo jiná vhodná fólie. No ta bude v budoucnu komplikovat běžné činnosti, jako je zavěšení obrazu na stěnu. A když se vám přece jen podaří pracně provrtat nalepený izolační materiál, vytvoříte místo, kudy se vlhkost dostane za izolaci a tvorba plísní může začít.

V zateplené místnosti třeba kontrolovat teplotu a relativní vlhkost. Riziková teplota, při které vznikají plísně, je 12,6 ° C na vnitřní straně obvodové konstrukce při teplotě vzduchu 20 ° C a jeho relativní vlhkosti 50%. Proto v prostorách zateplených vnitřní izolací musíte topit na 22 – 23 ° C. Krátkodobě lze teplotu snížit na 18 ° C, ale ne déle než 4 – 5 hodin, aby vnitřní povrchová teplota nepoklesla. Také třeba intenzivně a často větrat, i v zimě.

Počítejte s tím, že při zateplení zevnitř ztrácejí stěny akumulační schopnost. Místnosti se sice rychleji zahřejí, ale i rychle vychladnou.

Vnitřní tepelná izolace

Při zateplení z interiéru můžete vybírat z různých tepelněizolačních materiálů, protože nemusíte brát v úvahu vlivy vnějšího prostředí. Obvykle se používají izolanty na bázi polystyrenu nebo minerální vlny s aplikací parozábrany na vnitřním povrchu. Povrchová úprava se řeší sádrokartonovými deskami.

V poslední době se lze setkat i s tepelněizolační omítkou. Je to klasický omítkový systém, ve kterém je ve funkci jádrové omítky použita tepelněizolační omítka. Avšak ta má přibližně 3,5-násobně nižší izolační schopnost než běžně používané polystyrénové či minerální desky.

Prosazuje se i nový systém zateplení bez parozábrany. Ten je založen na tepelně izolačním materiálu Multipor ID, který se řadí mezi Nevláknitá minerální izolaci. Obsahuje jen 5% hmoty a 95% tvoří vzduch uzavřený v mikro- a makropóry. Tato difúzně otevřená izolace dokáže pracovat s působením vlhkosti.

Kapilární síly jsou schopny odvést vlhkost z místa kondenzace až k povrchu konstrukce, odkud se vlhkost vrací ve formě vodní páry zpět do prostoru. Transport vlhkosti z izolace mimo konstrukce vylučuje možnost vzniku plísní.

Pokud se objeví plíseň

Je dobré chemickými postřiky plísně zahubit a postižené plochy omýt mýdlovou vodou nebo saponáty. No až tehdy, když bude venkovní teplota taková, že vlhké stěny vyschnou, ne během zimy. Stěnu je vhodné natřít vápnem a použít co nejméně organických látek, protože to je živná půda pro plísně. Spóry plísní třeba likvidovat všude, i na šatstvu.

Mnohem jednodušší je však plísním předcházet, než je likvidovat. Jednoduché doporučení je zateplení zvenku. Řeší nejen zvýšení povrchové teploty, ale i problémy se zatekajúcimi styky a také snížení teplotního namáhání obvodové konstrukce. Teprve když je dům kompletně zateplen, dá se hovořit i o snižování spotřeby energie a regulaci tepla.

Nevýhody

Zateplení zevnitř

Vnější izolace překrývá všechny poruchy fasády a obvodového zdiva, takže mimo jiné prodlužuje životnost bytového domu. Když zateplíme dům zevnitř, vnější stěna se vlivem počasí rozpadá dále.

Zateplení se spojuje většinou se zimou, ale vnější izolace zpříjemňuje život v „paneláku“ iv létě, kdy zabraňuje přehřátí stěn a celoročně zajišťuje vyrovnanější tepelnou pohodu. Při tepelné izolaci zevnitř se snižuje akumulační schopnost stěny, vystavíte se riziku větších tepelných výkyvů v bytě i zvýšené vlhkosti.

Problém zateplení zevnitř jsou tepelné mosty na podlahách a stropech bytů. Zatímco zvenčí rovnoměrně izolujete celou stěnu, zevnitř vám zůstávají nezaizolované podlahy a stropy. Právě části stropu nejblíže k obvodové stěně jsou ideální místo na tvorbu plísní. Přes tepelné mosty uniká z bytu teplo, takže míra šetření energie je oproti vnější izolaci nižší.

Při zateplení zevnitř se teplota v původní konstrukci sníží a nulová teplota se přesouvá k vnitřnímu povrchu konstrukce. Toto způsobí v zimních měsících posunutí rosného bodu směrem do interiéru.

Kondenzovaná pára, vlhkost se sráží na vnitřní stěně obvodového pláště a v bytě se vytváří ideální prostředí pro vznik plísní pod vnitřní izolací.

Co je nezbytné

  • měřit a kontrolovat vnitřní teplotu a relativní vlhkost vnitřního vzduchu, aby nevznikly podmínky pro vznik plísní. Při teplotě 20 ° C nemá relativní vlhkost překročit 50%.
  • topit na 22 – 23 ° C, aby nepoklesla vnitřní povrchová teplota na rizikovou.
  • dobře a intenzivně větrat.
  • nezastavovat izolovanou stěnu nábytkem, aby mohl kolem ní proudit vzduch.

 

Reklama