Stavební systém DURISOL

0
400
Reklama

Pro nízkoenergetické stavby je optimální variantou stavební systém DURISOL.Jeho výjimečné vlastnosti vyplývají z jeho složení.Základní surovinou pro jeho výrobu je přirozeně obnovitelný zdroj – dřevní štěpka (až 90% objemu), ke které se přidává cement, voda a další mineralizační komponenty.

Budovy z Durisolu se dají stavět velmi rychle. U staveb s jednoduchými půdorysných tvary je možné za den zhotovit jedno celé podlaží. Tvarovky se na sebe ukládají nasucho, přičemž výplňový beton jejich důmyslně převáže a zároveň zaručí výbornou statiku celé konstrukce. Ani u vícepodlažních staveb není potřebný skelet, což stavebníkovi výrazně zlevňuje stavbu.Obvodové tvarovky tloušťky 37,5 cm s již integrovanou tepelnou izolací – polystyrenem Neopor – dosahují hodnoty tepelného odporu neomítnutého zdiva R = 4,38 m2.K / W. Jelikož tvarovky Durisol jsou nesákavé, zachovávají si neměnnou hodnotu tepelného odporu i během zvýšené vlhkosti v okolí konstrukce. Pórovitost povrchu tvarovek zaručuje vysokou pohltivost hluku a výplňový beton, kromě funkce akumulace tepla, zajišťuje zároveň dobrou neprůzvučnost stěn z této stavební tvarovek. Kompletní sortiment ekologických tvarovek Durisol zahrnuje kromě základních tvarovek i univerzální tvarovky, z nichž lehce zhotovíte ostění, nároží, či překlady. Novinkou v sortimentu durisolové tvarovek jsou akustické tvarovky s přidáním písku, které jsou určeny především pro mezibytové nosné a nenosné stěny. Písek zvyšuje celkovou objemovou hmotnost tvarovek, čímž je zaručena jejich vyšší neprůzvučnost. Další důležitou vlastností Durisolu je schopnost difúze vodních par. Tato vlastnost nám zajistí optimální zdravé vnitřní klima bez rizika vzniku plísní v konstrukcí stěny.Durisolové tvarovky se vyznačují kromě výše zmíněných vlastností také i vysokou požární odolností, jednoduchou a rychlou realizací av neposlední řadě jsou cenově velmi výhodné. DURISOL – nejzdravější bydlení.

durisol-11

 

Reklama