Systémové řešení osazení střešního okna

0
64
Reklama

Zateplené v každém detailu – systémové řešení osazení střešního okna

Důležitým předpokladem řádné funkčnosti střešního okna je jeho správně provedena montáž. Z energetického hlediska je citlivou oblastí zateplení oken místo napojení na střešní plášť. Společnost VELUX kvůli těmto případům nabízí zateplené lemování EDW 2000, jehož součástí je zateplovací sada BDX. Ta brání únikům tepla a v kombinaci se střešními okny zlepšuje součinitel prostupu tepla až 0,1 W / m2K. Lemování EDW je určeno na profilovanou střešní krytinu do výšky profilu 120 mm.

Zateplené lemování EDW 2000 povyšuje osazení střešního okna na systémové řešení, při kterém se riziko chyby nedůsledného napojení tepelné a vodotěsné izolace snižuje na minimum. Hlavní součástí zatepleného lemování EDW 2000 je tepelněizolační rám, jehož nosná část je vyrobena z galvanizované oceli. Jednotlivé části rámu do sebe zapadají a vytvářejí tak přesně vymezený prostor na osazení okna. Na ocelový rám je napojena izolace vyrobena z extrudované polyetylénové pěny. Tato izolace obaluje rám okna z exteriérové ​​strany a okno zatepluje. Montážní rám se přichytí do střešní konstrukce úhelníky, které jsou identické s úhelníky na přichycení střešního okna. Další součástí sady je hydroizolační límec vyroben z polypropylenové paropropustné fólie. Límec se přichycuje přímo na vnější stranu rámu okna. Izolační límec těsně obepíná obvod rámu a zajišťuje vodotěsnou izolaci rámu okna. V horní části se izolační límec napojuje na stávající pojistnou hydroizolační vrstvu pomocí samonosného drenážního žlábku, který zároveň odvádí vodu mimo rámu střešního okna. Významnou součástí je hliníkové lemování do profilované střešní krytiny, které zajistí vodotěsné napojení střešního okna na střešní plášť.

Každodenní praxe potvrzuje, že napojení na pojistnou hydroizolační vrstvu, tepelnou izolaci a také parozábranu často vůbec nevyhovuje požadavkům. Zateplené lemování EDW 2000 jako systémové řešení správného napojení střešního okna na jednotlivé vrstvy střešního pláště přináší následující výhody:
• výrazně se snižuje riziko nesprávné montáže střešního okna,
• minimalizuje se pravděpodobnost vzniku tepelných mostů a možnost vzniku kondenzátu na povrchu interiérových konstrukcí,
• zkondenzovaná vlhkost nebo nafoukaný a roztátý sníh na pojistné hydroizolační vrstvě neproniknou do tepelné izolace,
• snižují se tepelné ztráty z vytápěného prostoru,
• montáž okno je při vyšší spolehlivosti mnohem jednodušší a téměř o polovinu rychlejší.

Reklama