Taškové střechy

0
62
Reklama

Taškové střechy patří v našich končinách ke klasice a i dnes jsou u rodinných domů nejčastější volbou. Při výběru a montáži byste přitom měli mít na paměti několik důležitých detailů.
Taškové krytiny se obvykle používají na střechy se sklonem od 20 do 45 ° tak, aby voda mohla volně stékat do okapového systému. Některé typy dovolují pokrýt i střechy se sklonem již od 12 ° nebo až do 60 °, podmínkou však je dodržet montáž doporučenou výrobcem – podkladové bednění, izolaci, montážní konstrukci a přichycení tašek. Sklon střechy totiž ovlivňuje takzvanou presákavost krytiny – čím strmější je střecha, tím méně vody se dostane pod tašky a opačně. Presákavost krytiny se však dá snížit i způsobem montáže. Dalším důvodem pro dodržení sklonu je stabilita krytiny: "Betonové tašky na střechách se sklonem do 45 ° nepotřebují žádné připevnění, protože hmotnost krytiny zajišťuje její stabilitu i při bouřích. Na strmějších střechách třeba podle sklonu a typu krytiny upevnit nejlepší příchytkou každou druhou nebo každou tašku.

Pálená vs. betonová

Obě tyto krytiny patří mezi středně těžké až těžké (o hmotnosti 40 – 80 kg / m2), obě výborně odolávají i extrémním klimatickým podmínkám a nabízejí širokou škálu typů, tvarů, barev i povrchových úprav na střechy v různých stylech. Při obou deklarují výrobci stálost barvy i tvaru a vysokou mechanickou odolnost, ze které vyplývá životnost 50 až 100 let. Není proto výjimkou až 30-letá záruka výrobce. Rozhodnout se tedy musíte podle vkusu a konkrétní nabídky, při které byste měli ovlivňovat nejen vzhled a cenu, ale i komplexnost doplňkového sortimentu.

Betonová taška se pro svou nízkou nasákavost a vysokou mrazuvzdornost hodí i do klimaticky náročnějších podmínek. Má vysokou pevnost, takže lépe odolává mechanickému tlaku, například při pohybu osoby na střeše. K výhodám pálené tašky patří vysoký tepelný odpor a zároveň schopnost propouštět vodní páry. Povrchová úprava engoba (tenký povlak z přírodní keramické směsi) rozšiřuje barevné možnosti této krytiny, glazura navíc tašky i zpevňuje a chrání (glazovaná krytina má nižší nasákavost a větší mrazuvzdornost). K výhodám betonové krytiny patří neprosákavost. To znamená, že díky minimální nasákavosti povrch krytiny zcela odvádí srážkovou vodu, která se tak nedostane do pórů v materiálu. Neprosákavost tedy zajistí, že hmotnost tašek a tím i celková hmotnost střechy zůstávají stejné. Díky neprosákavosti se také dlouhodobě zachovávají původní technické parametry krytiny, která se nedrolí ani v důsledku cyklů mrznutí vody a tání. Povrch betonových tašek se obvykle ošetřuje dvěma ochrannými vrstvami ve stejném barevném odstínu, jaký má jejich základní hmota. Tyto vrstvy zabezpečí ochranu proti znečištění a nepříznivým vlivům chemikálií v ovzduší, čímž oddálí začátek růstu organických nečistot.

U šikmých střech jsou důležité klempířské konstrukce při styku krytiny s prostupujícími prvky, například kolem komína, vikýře nebo střešního okna, a také správné uložení krytiny v jejich okolí. Důsledkem neodborných klempířských prací totiž bývá zatékání a poruchy střechy. Na některé menší prostupy, jako jsou antény, kanalizační odvětrání zda připojení solárního kolektoru, naleznete v sortimentu výrobců krytiny speciální přechodové tašky. Pod taškami třeba větrat.

Dobrý výrobce střešní krytiny nabízí i vše potřebné na její montáž a bezproblémové fungování střechy. Pomocí příslušenství se zajistí přichycení krytiny, ukončení v oblasti okapu, vytvoření hřebene, úžlabí či štítu, řešení přechodů, odvětrání střešního pláště a prosvětlení podstřeší. K nabídce patří také prvky na ochranu před větrem a sněhem i na bezpečný pohyb po střeše. Od dodavatele krytiny byste měli dostat nejen komplexní střešní systém, ale v případě potřeby i odborné poradenství.

Reklama