Montované rodinné domy s cihlovou obezdívkou fasády

0
28
Reklama

Společnost ROBY invest s.r.o. realizuje přípravu a výstavbu rodinných domů na bázi svého konstrukčního systému ROBY® – Rodinné bydlení. Ten je charakteristický kombinací montované dřevěné nosné konstrukce stavby a cihelnou obezdívkou fasády. Systém doplňuje těžká krytina zastřešení.

Během realizace výstavby rodinných domů ROBY® – Rodinné bydlení se často vyskytují otázky proč je používána tato kombinace technologií – tedy montovaná a zděná. Pokusíme se podat odpověď na tento rozsah otázek:

Montovanou technologii výstavby používáme hlavně z důvodů rychlosti výstavby kompletní hrubé stavby, včetně všech izolačních částí, což má význam pro zákazníka a jeho případný vztah k financující straně, která posuzuje stav rozestavěnosti v čase.

Stavba je realizována vždy postupným financováním zákazníka nebo jeho banky.

Obezdění jako lícové zdivo fasády se realizuje s hlavní motivací jako ochrana dřevěné konstrukce domu, jakož i vnitřního prostoru domu. Tato ochrana se dosahuje vzduchovou mezerou mezi obezdívkou a montovanou stěnou, mezi nimiž není konstrukční propojení. Vzduchová mezera slouží pro příčné větrání obvodové stěny, zmírňuje průběhy externích účinků tepla a zimy na obvodovou stěnu, na interiér domu má v letním období klimatizační účinek, současně koriguje vlhkostní režim v obvodové stěně. Tímto se dosahuje ochrana montované konstrukce, když uvažujeme že největším negativem pro dřevěnou konstrukci a její životnost je vlhkost.

Tímto konstrukční systém ROBY® vytváří rodinné domy s odvětranou fasádou, nebo také s charakteristikou otevřené difuzní obvodové stěny. Cihlová obezdívka fasády tvoří současně specifický výraz domu, možnost výběru cihly je k dispozici. Hmotnost této obezdívky je výrazně vyšší než montovaná část a proto je vysoce aktuální ochrana domu před vnějším hlukem ze silniční dopravy, vlaků apod, když hluk je absorbován a utlumený zděnou stěnou – fasádou a ní je odveden do základů.

Více odpovědí na toto téma a její aplikací je možné získat kontaktem na společnost ROBY invest. Produkce domů ROBY® je charakteristická její přípravou, když zadání zákazníka je zpracovávány s jeho účastí na architektonické službě pro budoucí dům ROBY®. Projekt domu vždy zohledňuje individuální požadavky zákazníka na velikost, řešení a cenu domu pro podmínky jeho parcely. Příprava domu probíhá vždy tak, aby byla splněna podmínka zákazníka "Dům podle mých představ".

Společnost nabízí služby v časovém rozsahu – příprava domu cca 3 měsíce, výstavba domu cca 3 měsíce, tj bydlení za 6 měsíců. V cenových relacích je příprava domu v hodnotě projektu pro stavební povolení, návrh a studia je bezplatná služba, cena dodávky domů ROBY® je v hodnotě cca 850 eur / m2 užitné plochy včetně základů.

Z hlediska energetického zařazení jsou domy zařazovány do kategorie A, B a při těchto aktuálních cenových relacích, je můžeme charakterizovat jako nízkonákladové rodinné domy i s ohledem na jejich provoz.

Reklama