Téměř polovinu poruch šikmých střech způsobují nesprávné doplňky

0
32
Reklama

Šikmá střecha není jen střešní krytina, je to souvrství, ve kterém má každá složka svou osobitou funkci a dohromady tvoří sehraný mechanismus, který má fungovat jako hodinky. Stačí jedna chyba a už po pár měsících pocítíme následky. Odborníci, jejichž volají na jejich opravu, tvrdí, že téměř polovina našich střech má vážné poruchy. Jak se projevují?

Letošní zima s tužšími mrazy, na jaké jsme zvyklí, prověřila i střechy na Slovensku. Odborníci z Cechu klempířů byly přivoláni na obhlídku desítek střech od Bratislavy až po Liptov, většinou ne starších než 5 let. Minimálně při polovině z nich museli doporučit střechy rozebrat a rekonstruovat. Příčinou byly právě nevhodné materiály a chybné detaily. Poruchy střech se projevují různé, víte, co nám signalizují?

1. V zimě chladno, v létě horko

Pokud nás šikmá střecha nedokáže ochránit před chladem a horkem, příčinou bývá většinou příliš tenká nebo nesouvislá vrstva tepelné izolace. Pro tepelnou izolaci střechy se nejčastěji využívají pružné vláknité materiály, jakými jsou produkty z  minerální vlny , které nejlépe vyplňují mezikrokevního prostor „natěsno“ .

Třeba ji správně uložit, při ukládání třeba dbát na to, aby nevznikly mezery mezi izolací a krokvemi, které by následně vytvořily tepelné mosty. „Protože výška krokví bývá v rodinných domech standardně kolem 14 až 18 cm a taková tloušťka izolace už dnes neodpovídá tepelným požadavkům, jsou nutné minimálně 2 vrstvy tepelné izolace,“ upozorňuje Karel Tužinský, aplikační manažer Knauf Insulation. Podle nových norem platných od 1.1.2016 si střecha vyžaduje tloušťku izolace alespoň 26 cm, v závislosti na tepelněizolačních vlastností, tedy lambdy ƛ.

Je třeba uvažovat i nad rozložením celkové tloušťky izolace z vnitřní i vnější strany a také nad izolací s lepšími tepelněizolačními vlastnostmi, tedy nižším parametrem lambda ƛ, která zabezpečí lepší izolaci při menší tloušťce. Osvědčený výrobce minerálních izolací Knauf Insulation nyní nabízí za výhodnou cenu ekologické produkty z minerálních vláken vyrobené s ECOSE® Technology Unifit, které dosahují součinitel tepelné vodivosti – lambda od 0,037 až po 0,032.

2.Vlhké stropy a plísně

Izolace ze strany interiéru musí být překryta neporušenou parotěsnou zábranou a právě zde se mistři dopouštějí chyby nejčastěji. „Když je parozábrana narušena na více než 5% plochy, přestává být účinnou,“ varuje Karel Tužinský, aplikační manažer Knauf Insulation. Páry z interiéru proniknou do konstrukce, znehodnotí tepelnou izolaci a začnou se projevovat vážné důsledky kondenzace. Stavbaři by se měli vyvarovat i nahrazování doporučených parozábran levnými stavebními fóliemi.

Takové materiály nemají požadované vlastnosti a nenávratně poškodí střechu. Speciální parozábrana s proměnným difuzním odporem Homeseal LDS FlexPlus , kterou nabízí ECOS balík dokonale zajistí funkčnost šikmé střechy po celou dobu používání stavby.

3.Fleky a černé kouty

Dokonalý parotěsný systém musí dobře držet pohromadě a být souvisle napojen na okolní konstrukce. Parozábranová fólie musí těsně a trvale přilnout ke stěně, velmi citlivými místy jsou i rohy, přechody a opracované hrany jednotlivých stavebních prvků střechy. Toto vše by měly zajistit kvalitní pásky a tmel, které by navíc neměly uvolňovat do interiéru výpary rozpouštědla ani zápach. Vhodnou volbou jsou páska HOMESEAL LDS Solifit-1 a speciální elastický tmel HOMESEAL LDS Solimur.

 

Reklama