Tepelná pohoda jde doma od nohou. Jak zastavit chlad od podlahy?

0
211
Reklama

Tepelná pohoda v interiéru začíná od nohou. Myslete na to a při zateplení konstrukce si zvolte správný typ a tloušťku izolantu. Poradíme vám s výběrem vhodného polystyrenu do podlah.

Nedostatečně izolované podlahy zvyšují spotřebu energie o 8 až 10 procent, bez ohledu na to, zda jde o novostavby nebo starší budovy. Dostatečná tloušťka dobře zvoleného izolantu v podlahové konstrukci významně přispěje nejen k úsporám finančních prostředků, ale zejména ke zvýšenému tepelnému i akustického komfortu obyvatel domu.

Jak vybrat vhodný izolant do podlahy

Výběr izolačních materiálů je dnes široký. Při volbě tepelněizolačního materiálu třeba zohlednit i potenciál úspor, jaké zateplení podlah přinese v budoucnosti. V tomto směru se zateplení polystyrenem vyznačuje nejrychlejší návratností investic ve srovnání s ostatními materiály. Tloušťku tepelné izolace proto třeba dimenzovat tak, aby stavebníkovi dlouhodobě přinášela úspory a vysokou kvalitu bydlení. „Rozdíl v ceně izolace z polystyrenu s různými tloušťkami je zanedbatelný. Úspory, které přináší, jsou však trvalé,“ vysvětluje Roman Pindeš, produktový manažer společnosti Austrotherm.

Mimořádný výkon za výhodnou cenu nabízí stavebníkům expandovaný polystyren (EPS). Jde o vhodný materiál pro zajištění tepelné izolace nad suterénem, ​​exteriérem či terénem. Při izolování podlah se dobře hodí do interiérů, lze jej také použít i v prostoru s vyšší vlhkostí, v suterénech a mezi trámové stropy.

V případě požadavku na menší tloušťku při zachování tepelněizolačních vlastností je vhodnou volbou šedý polystyren, například Austrotherm GrEPS. Ve srovnání s bílým umožňuje šedý polystyren dosáhnout až o 20 perc. lepší tepelněizolační vlastnosti při stejné tloušťce materiálu.

Tvrzený polystyren XPS

Pro použití v podlahových konstrukcích je mimořádně vhodný extrudovaný tvrzený polystyren (XPS). S expandovaným polystyrenem ho spojují výhody v podobě dlouhé životnosti, jednoduché manipulace a zpracování, jakož i dobrá recyklovatelnost, která šetří životní prostředí.

Tvrzený polystyren XPS se oproti bílému nebo šedé vyznačuje vysokou mechanickou pevností. Desky XPS jsou odolné proti vysokému až extrémnímu zatížení. Jde o materiál vhodný do podlahových konstrukčních sestav s požadavkem na vysoké tlakové zatížení. „Materiál má uzavřenou buněčnou strukturu. V případě správné aplikace je proto nenasákavý, díky čemuž si trvale udržuje vysokou odolnost proti mrazům i vlhkosti,“ zdůrazňuje R. Pindeš.

Lze jej použít podobně jako EPS při izolacích v interiéru, ve vlhkých prostorách, jako je suterén, pod stropní konstrukci v nevytápěném prostoru, v koupelnách a podobně.

Správná tloušťka tepelné izolace do podlah

Pro správné určení tloušťky tepelné izolace podlahy třeba zohlednit množství aspektů. Tento úkon proto patří do rukou projektantovi. Ten vezme v úvahu konkrétní stav stavebních konstrukcí, účel místností a teplotní oblast, kde objekt leží.

Významnou roli v procesu návrhu sehrává také to, že požadavky na tepelněizolační vlastnosti budov včetně podlahových konstrukcí budou v blízké budoucnosti ještě více zpřísňovat. „Pokud posuzujeme samotný izolant, na splnění normou požadované cílové doporučené hodnoty tepelného odporu R postačuje tepelněizolační vrstva z XPS s tloušťkou deset centimetrů,“ dodává R. Pindeš.

V případech s omezenou světlou výškou místností lze tloušťku izolace v podlahách eliminovat výběrem materiálů, které mají až o 40 perc. lepší tepelněizolační vlastnosti. Je to supertenká tepelná izolace na bázi difúzní rezolovej pěny Austroherm Resolution.

 

Reklama