Vlastní studna = voda z vlastních zdrojů

0
159
Reklama

Mít vlastní studnu u domu je ekonomické i ekologické. Může ji mít každý?

Někdo očekává od vlastní studny zdroj vody na zalévání zahrady, jiný pitnou vodu. Než si ji však představíte na vysněném místě, je třeba si uvědomit, že studna je stavbou. Potřebné pravidla najdete ve Vodním zákoně č.364 / 2004 Sb Stavbu byste měli tedy nahlásit na místní samosprávu nebo obvodní úřad životního prostředí s doloženým projektem. Nezákonný postup by vám mohl zkomplikovat například kolaudaci domu. Záruka pitné vody z vaší studny ještě před uskutečněním vody není. Nejprve studna, až potom rozbor vody. Jen ten vám zaručí její nezávadnost. Čím se studna nachází v čistším prostředí, tím vyšší je pravděpodobnost úspěchu. Vyšetření kvality vody ze soukromých studní si dělá majitel v akreditované laboratoři sám. Kompletní rozbor vyjde přibližně od 1000 Kč.

Bez hůlky

Hloubku hladiny podzemní vody ani vydatnost vám proutkař neřekne. Spolehnout se můžete jen na vyjádření geologa k dané lokalitě.

Vrtaná, naražená či kopaná

Rozhodnout se o způsobu hloubení studny není jen otázkou peněz. Správný postup hloubení, se odvíjí od daného podloží a hloubky spodní vody. Môžetesa něj informovat u sousedů, prohlédnout si hydrogeologické mapy nebo oslovit přímo odborníků na vrtání studní. Kopaná studna se hloubí maximálně do 8 metrů, narážení se realizuje při poddajnější podloží do hloubky maximálně 20 metrů a vrtaná studna nemá omezení hloubky. Na všechny postupy jsou určeny speciální soupravy, dokonce i na kopané existuje speciální bager.Pri hloubení studny počítejte s investicí od 1 000 EUR výše. Závisí od náročnosti a hloubky vrtu a potřebných prací. Návratnost se odhaduje na 2 až 5 let. Časově si na tento zásah na pozemku rezervujte zhruba týden a počítejte také s minimálním volným prostorem ve velikosti osobního auta.

Kam se studnou?

Místo na studnu si můžete zvolit dle vlastního uvážení. O konstrukci studny a hodné vrtné technologii rozhoduje odborník.

Jak hluboko?

Vše se odvíjí od geologického podloží a požadavku investora. Průměr vrtu při vrtaných studiích, které jsou nejčastější alternativou, přihlíží i na množství vody v podzemí a na budoucí využití. Hloubku studny navrhuje hydrogeolog ve spolupráci s vrtným technikem. Minimální hloubka je pět metrů pod vodní hladinu, v ideálním propustném štěrkovém podloží. V hornatých oblastich musíte počítat s minimální hloubkou dvacet metrů pod hladinu podzemní vody. Pro zásobování rodinného domu je nutná vydatnost od 0,2 do 0,5 litru za sekundu. Případný nárazový odběr vody se zajišťuje instalací tlakové nádoby, která slouží jako dočasný zásobník vody.

Kopaná studna

Ohrožuje ji častá tvorba mikroorganismů a znehodnocování vody. Kope se jen na místech s vysokou hladinou podzemní vody. Výhodou je velký prostor k akumulaci vody, avšak opětovné naplnění po větším odběru je zdlouhavé.

Vrtaná studna

Rychlé navrtání i za jeden den s kvalitními vrtné soupravy. Díky větší hloubce vrtu dokáží zajistit kvalitní a stálý zdroj i pitné vody po celý rok.

Jaké čerpadlo?

Na výběr jsou dva způsoby čerpání vody ze studny. Povrchovým samonasávacím čerpadlem nebo ponorným čerpadlem umístěným ve studni. První možnost můžete využít v případě, že výška mezi čerpadlem a výškou hladiny vody ve studni je maximálně 8 metrů. Při větších hloubkách je třeba použít ponorné čerpadlo s dostatečným výtlakem.

Průměr čerpadla musí být menší než je průměr studny, respektive vrtu. Při výběru se přihlíží i na vydatnost přítoku vody. Zohledňuje se i přívod elektrické energie (400V-3 fáze nebo 230V-1 fáze). Při vysokém obsahu železa ve vodě sáhněte po celonerezovém čerpadle. Nakupujte pouze certifikované výrobky od odborníků, kteří jsou již léta etablovaný na trhu. V úvahu berte i dostupnost servisu. V případě poruchy je finančně výhodnější čerpadlo osobně odvést do servisu, než platit výjezd technika.

 

 

Reklama