Zasklení a lemování rozhodují o energetické bilanci střešních oken

0
3
Reklama

První generace nízkoenergetických, tzv. solárních domů byla založena na principu získat co největší tepelné zisky. Výsledkem však byly prohřívané domy v létě, které vykazovaly velké tepelné ztráty z důvodu nekvalitního zasklení. Současný trend se proto orientuje na minimalizaci tepelných ztrát, což má pozitivnější vliv na celkovou energetickou bilanci domu.

Eliminace tepelných ztrát

Náročným podmínkám z energetického hlediska vyhovuje nízkoenergetické trojsklo 65 se součinitelem prostupu tepla Uskla = 0,5 W / m2K a součinitelem prostupu tepelného slunečního záření g = 0,46. Z uživatelského hlediska je nezanedbatelná jeho zvýšená odolnost vůči mechanickému poškození. Vnitřní lepené sklo se selektivně reflexní vrstvou se v případě rozbití nevysype do interiéru, ale zůstane nalepené na meziskelní fólii. Vnější tvrzené sklo tloušťky 4 mm má zase aplikovanou speciální úpravu, zabraňující rosení okna zvenčí, což bývá u oken s dobrými tepelně-technickými parametry častým jevem. Dvě komory mezi skly jsou vyplněny kryptonem, celková tloušťka zasklení je 33 mm.

Eliminace tepelných ztrát díky správně provedené montáži

Při energeticky efektivních objektech je dalším důležitým předpokladem řádné funkčnosti střešního okna jeho správně provedena instalace. Z energetického hlediska je citlivou oblastí zateplení oken místo napojení na střešní plášť. Společnost VELUX kvůli těmto případům nabízí lemování EDJ 2000 a EDN 2000 se zateplovací sadou BDX.

Zasklení a lemování rozhodují
Při použití zatepleného lemování EDJ a EDN 2000 jsou střešní okna zapuštěny o 40 mm hlouběji do konstrukce střechy, díky čemuž je redukována ochlazována plocha okenního rámu vyčnívajícího nad rovinu střechy. Součástí lemování EDJ a EDN 2000 je zateplovací sada BDX-F, včetně hydroizolační fólie a samonosného drenážního žlábku. Zateplovací sada BDX-F v kombinaci se střešními okny zlepšuje součinitel prostupu tepla až o 0,2 W / m2K. Hlubší zapuštění navíc působí esteticky, protože střešní okno nevystupuje z roviny střechy. Lemování EDJ je určeno na profilovanou krytinu do výšky profilu 90 mm, EDN na plochou střešní krytinu do výšky profilu 16 mm.

Reklama