Zdicí systém Sendwix

0
1
Reklama

Jednoduché, inspirativní, přesné, úsporné

To jsou vlastnosti zdicího systému Sendwix, který vyrábí největší český výrobce betonové střešní krytiny a již zmíněných vápenopískových zdicích prvků, společnost KM Beta. Tento unikátní certifikovaný systém vícevrstvého zdiva splňuje technické požadavky odpovídající současným i budoucím potřebám. Se systémem KMB Sendwix lze snadno dosáhnout parametry potřebné pro energeticky úsporný až pasivní dům.
Pokud stavíte ze SENDWIX, můžete si obytnou plochu rozšířit, aniž by se zvětšila zastavěná plocha. Tento luxus umožňuje právě stavební systém KMB Sendwix. Dokonalé tepelně technické, akustické a statické parametry dosahuje sendvičové zdivo KMB Sendwix při výrazně menších tloušťkách stěn (zdicí prvek SENDWIX 8DF pro nosné stěny je široký jen 240mm, zdicí prvky SENDWIX 12DF-LD a 6DF-LD mají tloušťku jen 175mm !!!) , díky čemuž dochází k významným úsporám zastavěné plochy – např. při stometrovém domě se zvětší obytná plocha až o 8 čtverečních metrů.
Zdicí prvek KMB SENDWIX je zhotoven z vápna a přírodního křemičitého písku a je vytvrzen účinkem páry při vysokém tlaku. Nosnou konstrukci obvodového pláště tvoří mimořádně pevné vápenopískové kvádry. Z vnější strany se zdivo zateplí tepelnou izolací v různých variantách. Systém doplňují zdicí a spárovací malty, lepidla, potěry a omítky, které společnost KM Beta vyrábí pod produktovou značkou PROFIMIX.

Vysoká pevnost materiálu zajišťuje kvalitu nosné části stavby a umožňuje výstavbu i sedmipodlažní budov z nosných kvádrů v tloušťkách 175, 240 a 290mm. Výborné akustické vlastnosti přinášejí uživateli vysoký akustický komfort, vysoká tepelná akumulace materiálu přináší stabilní vnitřní teplotu prostředí v zimním i letním období a přispívá tak k úsporám nákladů na vytápění nebo chlazení interiéru. Jednoduchost konstrukce obvodových i vnitřních nosných stěn díky přesným tvarem cihel a přesnému zdění na lepidlo umožňuje v průběhu stavby snadnou kontrolu správnosti a kvality prací i pro investora. KMB Sendwix je koncipován tak, aby tepelné vlastnosti zdiva vysoce překračovaly hodnoty doporučené normou.
Systém KMB Sendwix je certifikovaný od vnitřní omítky po vnější zdivo včetně lepidel. Sestává ze tří základních typů obvodových konstrukcí, které se navzájem liší použitými materiály a i výsledným vzhledem fasádní vrstvy: KMB SENDWIX L je systém s lícovou přizdívkou, v systém KMB SENDWIX M jako izolant slouží minerální vlna s povrchovou úpravou v podobě ušlechtilé omítky av systému KMB SENDWIX P je použit jako izolant fasádní polystyren.

Součástí systému jsou také prvky na zdění příček, překlady, věncovky, lícové a komínové zdivo a pomocný materiál. Lícové prvky jsou vyráběny v přírodní bílé barvě nebo v barevných odstínech.

Vápenopísková cihla je ideálním materiálem pro stavbu nízkoenergetických a pasivních domů.

Reklama