Zdravě dýchat, zdravě bydlet

0
12
Reklama

Až 90 procent našeho života trávíme v uzavřených prostorách, proto je kvalita vnitřního vzduchu klíčová nejen pro pocit pohody, ale i pro naše zdraví.

Fyzikální faktory jako vlhkost vzduchu, jeho teplota a proudění, vzdušné ionty a jemný prach mohou vést k poškození dýchacích cest, ohrožení funkce plic pokud srdečně-cévním onemocněním. Následkem škodlivého vlivu biologických faktorů, jakými jsou plísně, bakterie, viry, parazity, alergeny a řasy, mohou být alergie, podráždění, infekce nebo zatížení nežádoucím zápachem. Do hry vstupují i ​​alergeny z domovního prachu, ze zvířecích tkání, ze stavebních materiálů az rostlin. Tyto škodliviny způsobují časté záněty pokožky a sliznic, rýmu nebo alergické astma. Vnitřní klima ovlivňují také chemické faktory jako různé zápachy, rozpouštědla, CO2, kouř a VOC (Volatile Organic Compound – volná organická částice).

Nepříjemný zápach může pocházet z nábytku nebo z laku na podlaze, odpadových rour nebo z vnějšího prostředí a může narušovat pocit pohody či dokonce vyvolávat stres. VOC, plynné organické sloučeniny, mohou vznikat jako výsledek přirozeného procesu odbourávání některých látek z rozpouštědel, barev, laků nebo lepidel. Možné zdravotní důsledky jsou podráždění dýchacích cest, poškození nervového systému, zatížení zápachem a narušení pohody, tzv. syndrom nemocných budov. Částečně jsou tyto škodliviny i rakovinotvorné.

Řešením je omítka na bázi vápna. Nepřináší do domu jen přírodu. Její antibakteriální účinky byly známy již v antice. Dnes se vápno využívá v lékařství, zemědělství a při výrobě potravin. Díky difúzní otevřenosti působí vápno jako regulátor vlhkosti.

Vápenná Baumit Klima omítka využívá a znásobuje tento efekt díky své mikroporézní struktuře. Ve srovnání s běžnými vnitřními omítkami dokáže absorbovat více vlhkosti za kratší dobu a pomalu a rovnoměrně ji v případě poklesu vlhkosti předávat zpět do vnitřního vzduchu.

Baumit Klima omítka tak přispívá k podstatnému omezení extrémních výkyvů vlhkosti, což vede k větší pohodě v interiéru. Vápenná Baumit Klima omítka reguluje kromě obsahu vlhkosti i obsah škodlivin ve vnitřním vzduchu. Její vysoká hodnota pH = 12 – 13 zaručuje protiplísňové a antibakteriální vlastnosti. Minerální povrch omítky navíc nevytváří náboj statické elektřiny a neumožňuje tak ukládání jemných částeček prachu. Výsledkem je zdravé, čisté a příjemné prostředí v interiéru.

Reklama