Čas radiátorů

0
25
Reklama

Nabízíme vám krátký manuál, co dělat před a během topné sezóny. Správná příprava otopné soustavy na zimu může eliminovat nežádoucí poruchy, odstávky topení či únik energií.

1 Co dělat před topnou sezónou?

• Zkontrolujte funkčnost regulačních ventilů a termostatických hlavic na radiátorech. Případné poruchy nahlaste čím dříve správci.
• Během celého léta je dobré nechat termostatické hlavice „otevřené“ na maximum (stupeň 5). Důvodem je správný náběh otopné soustavy ve vašem obytném domě.
• Radiátory v momentě začátku topné sezóny odvzdušněte.
• Pokud ještě v obytném domě nemáte instalovány poměrové rozdělovače nebo měřiče tepla, měli byste vědět, že legislativa ukládá je povinnou instalaci do konce roku 2016 u budov s centrálním zdrojem tepla, jejichž celková podlahová plocha je větší než 500 m 2 .

2 Jak větrat v zimě

Během chladných zimních dnů by se mělo větrat krátce a intenzivně. Termostatickou hlavici třeba stáhnout na minimum, protože při snížení teploty v místnosti dochází ke zvýšení průtoku vody do topného tělesa a tím ik plýtvání teplem i energií. Na teplotní rozdíly reagují i poměrové rozdělovače tepla, což se může odrazit na konečném rozpočítání nákladů za teplo.

3 Správné nastavení termostatických hlavic

Základním opatřením, jak snížit spotřebu tepla, je správná regulace teploty v jednotlivých místnostech, a to podle jejich využití. Doporučená teplota v obytných místnostech je 18 až 22 ° C, tj nastavení hlavice na stupeň 2 až 4 . Snížení teploty o jeden stupeň znamená úsporu až 6% nákladů na vytápění!

Znáte hodnoty termostatických hlavic?

Rozpětí nastavitelných teplot se může lišit podle typu termostatické hlavice a při používání je třeba řídit se informacemi od výrobce. Každé číslo na termostatické hlavici odpovídá určité teplotě, na kterou termostatický ventil reaguje, zpravidla v rozsahu teplot od 12 do 26 ° C:
stupeň 1 – 2 (12 až 16 ° C): používáme, chceme-li byt temperovat během své nepřítomnosti;
stupeň 2 – 3 (16 až 20 ° C): nastavujeme v místnostech s občasným pobytem a tam, kde provádíme pohybové aktivity;
stupeň 3 – 4 (20 až 23 ° C): ideální teplota v místnostech, kde se zdržujeme nejvíce;
stupeň 4 – 5 (23 až 26 ° C): vyšší teplotu uvítají ti, kteří jsou nároční na teplo;
• stupeň 5 (nad 26 ° C): ventil je plně otevřen.

4 Instalace měřičů

Úspory v bytových domech s centrálním zásobováním teplem lze dosáhnout i instalací měřičů tepla či poměrových rozdělovačů tepla. Pro ty, kteří chtějí být častěji informováni o své spotřebě, jsou vhodnou alternativou rádiové přístroje. Ty dálkově komunikují se sběrnicí dat a údaje o denní spotřebě jsou přes radiovou síť integrované na internetový portál. Vlastníci bytů, zástupci vlastníků a správci tak mohou jednoduše sledovat či porovnávat spotřeby tepla v objektu za různá časová období a efektivněji hospodařit s energiemi. „Když je v bytech zajištěno měření, majitelé mají možnost své náklady na teplo ovlivnit regulováním požadované teploty v bytě a jsou motivováni k úsporám, protože náklady na teplo se jim rozpočítají na základě jejich skutečné spotřeby. V praxi pozorujeme, že po instalaci poměrových rozdělovačů tepla nebo měřičů tepla se celková spotřeba v obytném domě výrazně sníží přibližně o 20% „, uvedla Irena Pernecká, manažerka oddělení rozúčtování ista Slovakia.

Doporučené teploty v jednotlivých místnostech

kuchyň 20 ° C
ložnice 18 ° C
obývací pokoj 21 ° C
dětský pokoj 21 ° C
pracovna 21 ° C
koupelna 24 ° C

000027-02

Reklama