KMB SENDWIX – zdivo s výbornými vlastnostmi

0
14
Reklama

Pokud hledáte konstrukční systém s vynikajícími tepelněizolačními, akustickými i statickými vlastnostmi, rozhodněte se pro vícevrstvý systém z vápenopískových zdiva, který pod názvem KMB SENDWIX vyrábí největší český výrobce stavebních materiálů, společnost KM Beta.

KMB SENDWIX je první ucelený systém vícevrstvých konstrukcí. Skládá se ze tří základních variant obvodových konstrukcí, které se navzájem liší použitými materiály a výsledným vzhledem fasádní vrstvy.

Při vícevrstvé stěně KMB SENDWIX přebírá tepelně izolační vlastnosti izolační vrstva z polystyrénu nebo minerální izolace o tloušťce 100 až 240 mm. Nosnou konstrukci obvodového pláště tvoří vysoce pevné vápenopískové kvádry o tloušťce 175 až 290 mm.

Vynikající tepelnětechnické parametry

Základ pasivních a nízkoenergetických domů spočívá ve vynikajících tepelnětechnických parametrech konstrukce a eliminaci tepelných mostů. Unikátní certifikovaný systém vícevrstvého zdiva KMB SENDWIX si už dnes zachovává velké rezervy pro potenciálně zvyšování požadavků.

Svědčí o tom vysoký tepelný odpor R = 3,0 – 6,67 m 2 . K / W a nízký součinitel prostupu tepla konstrukcí U = 0,32 – 0,15 W / (m 2 . K).

Každá varianta systému (M, P, L) sestává z 12 typů, které se liší tloušťkou a tepelnětechnickými parametry. To umožňuje projektantovi nebo investorovi nastavit požadované výsledné parametry tepelného odporu a součinitele prostupu tepla podle stavebního záměru. Únikem tepla brání efektivněji jako jednovrstvá konstrukce a překonává nejen závazné, ale i doporučené normy.

Oproti vylehčená jednovrstvým konstrukcím má systém KMB SENDWIX díky své vysoké hmotnosti užitečný bonus – schopnost tepelné akumulace. Každodenně užívaná stavba tak překonává výkyvy teplot během roku zejména v jarním a podzimním období, ale i během dne (rozdíl teplot přes den a noc), aniž by bylo třeba spustit vytápění. To umožňuje zkrátit topnou sezónu až o celý měsíc.

Akustické vlastnosti

Norma stanovuje mezi dvěma obytnými místnostmi bytu a místnostmi druhého bytu nebe veřejnými prostorami domu váženou vzduchovou neprůzvučnost R‘ w = 52 dB. SENDWIX 8DF-LP vytváří mimořádnou akustickou pohodu (R w až 55 dB) již při tloušťce 240 mm.

Všechny varianty kvádrů 8DF jsou při tloušťce 240 mm předpokladem akustické pohody v celé budově (R‘ w 42 až 54 dB). Vnitřní nenosné zdivo SENDWIX 4DF splňuje požadovanou R‘ w 42 dB mezi jednotlivými místnostmi bytu už při tloušťce 115 mm.

Vápenopísková cihla je ideálním materiálem pro stavbu nízkoenergetických a pasivních domů.

Reklama