Nejčastější chyby při pěstování hrušek

0
384
Reklama

Osvěžující aromatická hruška je potěšení pro každého. Víte však, jak se vyvarovat těch nejzákladnějších chyb, abyste níž následuje co nejkvalitnější plody?

 Hrušky patří mezi oblíbené ovocné druhy. Přispívá k tomu velmi dobrá chuť plodů, rozmanitost odrůd, vysoká nutriční hodnota a jejich vhodnost pro zpracování i skladování. Pěstební systémy hrušek se desetiletími mění, a stejně jako v případě jiných ovocných druhů, dnes nejvíce dominují intenzivní nízké formy pěstování. Abyste však dočkali vytoužené úrody, je třeba vyvarovat se pěstitelských chyb. Zde jsou ty nejzákladnější.

Správný výběr odrůdy

Odrůd je dnes na trhu skutečně velké množství, ačkoliv ne všechny se v ovocných školkách komerčně rozmnožují. Pokud chcete pěstovat hrušky, vždy třeba nejprve vybírat z těch odrůd, které jsou vhodné do vaší oblasti. Slovensko je velmi členitá krajina a ne všechny odrůdy snesou drsnější pěstitelské podmínky. Také třeba již při koupi zvážit, jak plánujete úrodu zužitkovat. Letní hrušky se skladují pouze velmi krátké období, proto pokud plánujete přímou konzumaci, je třeba se zaměřit více na podzimní a zimní odrůdy. Naopak, pokud chcete plody využít k výrobě destilátu, klidně si vyberte ze sortimentu letních odrůd, které jsou měkké, aromatické a velmi vhodné na pálení. Při výběru odrůd třeba také pamatovat na vzájemnou opelivosť odrůd.

Zohlednění specifika růstu

Řez hrušek je poměrně jednoduchý a snadno zvládnutelný. Specifikem jejich růstu je silný sklon k vertikálnímu růstu výhonků i samotné koruny. Vertikální růst může být rozdílné intenzivní a závisí na odrůdy. Na tuto vlastnost musíte myslet už při výchovném řezu a následně při každoročním tvarování. Velmi dobrá pomůcka je například využití dvoustupňového sektorového řezu. Základ tohoto řezu spočívá v řezu loňských letorostů na vnitřní poupě. Výsledkem je na jedné straně silný vertikální mladý výhonek z vnitřního poupěte a jednak lépe odkloněn sekundární výhonek z vnějšího poupěte, který směřuje ven z koruny. V letním období, kdy jsou již tyto výhonky zčásti zdřevnatělé, se vertikální výhonek odstraní a zůstane jen ten s optimálním odklonem. K ohýbání větví do požadovaného tvaru jsou vhodné i mechanické pomůcky jako provazy či závaží. Větve však třeba vždy vyvazovat tak, aby nedošlo k tvorbě oblouku. Třeba ještě zmínit rodivé ztluštění, které jsou pro hrušku typické a mnoho zahrádkářů je z nevědomosti ze stromů odstraňuje v domnění, že jde o nemoc. Opak je pravda, v těchto útvarech je akumulováno velké množství živin a často se na nich tvoří i květní pupeny, proto je v žádném případě neodstraňujte.

Výživa

Výživa v našich ovocných zahradách je celkově velmi podceňováno agrotechnické opatření. Většina zahrádkářů ji vykonává nezáměrně, a hlavně nedostatečně. Je třeba si však uvědomit, že jen dokonalá výživa zajistí zdravý a vitální růst. Výsledkem je kvalitní a bohatá tmavozelená listová plocha a následně kvalitní úroda. Správná výživa také přispívá k dobré připravenosti stromů na zimní období, a tím k jejich bezproblémovému přezimování. Hrušky mají rády organické hnojení (dobře vyzrálý hnůj či kompost), třeba ho však doplňovat vhodnými minerálními hnojivy. Kromě dusíku jsou hrušky náročné na draslík, fosfor a hořčík. Tyto živiny třeba proto v dostatečném množství stromem pravidelně dodávat, a to ve správném poměru. Z mikroelementů se často na hruškách projevuje nedostatek boru a železa. Nejvhodnější forma jejich doplnění je prostřednictvím listové výživy, a to každoročně.

Probírka plodů

Dnes je tento úkon již každoroční nezbytnost. Potřebná je nejen k dosažení velikosti a vysoké kvality plodů, ale je také prevencí proti střídavé rodivosti. Aby byla probírka co nejúčinnější, je třeba ji provést co nejdříve. Většina zahrádkářů ji činí až po přirozeném červnovém opadu plodů, což je přijatelný a pohodlný termín. Optimální je však provést ji do tří týdnů po odkvětu. Tehdy je již jasně patrný rozdíl mezi jednotlivými plody. Mezi prvními odstraňujte poškozené, namrzlé a menší, slabě vyvinuté plody. Pokud je stále na stromě nadměrné množství plodů, zbývající prořežeme tak, aby v souplodí nebylo více než 1 až 2 plody. V případě špatného rozložení růžic na stromě (například z důvodu namrznutí části koruny) můžete v souplodí ponechat několik plodů.

Reklama