Novinka roku 2016 – Ytong Lambda YQ

0
29
Reklama

Systém stavebních výrobků Ytong inovoval osvědčený sortiment tepelněizolačních tvárnic určených na jednovrstvé zdění a na trh přichází nová Lambda YQ.

Představuje optimální kombinaci nejdůležitějších vlastností pórobetonu. Tvárnice Lambda YQ jsou vyráběny z nově vyvinuté třídy pórobetonu Ytong s označením P2-300. Pokud je porovnáme s dosud nejznámějšími tvárnicemi Lambda + s označením P2-350, je zřejmé, že se podařilo dosáhnout snížení objemové hmotnosti bez výrazného poklesu pevnosti. Přesněji, pevnost zdicích prvků v tlaku f b (EN 772-1) je 2,2 N / mm 2 a charakteristická pevnost zdiva v tlaku f k (EN 1996-1-1) je 1,56 N / mm2 . Snížení objemové hmotnosti a zlepšení struktury materiálu přineslo kýžený efekt zlepšení součinitele tepelné vodivosti ve vysušeném stavu λ 10, dry = 0,077 W / (m. K), čemuž odpovídá návrhová hodnota λ u = 0,083 W / (m. K).

Normové hodnoty i bez zateplení

Návrhový součinitel prostupu tepla vypočítaného pro stěnu bez omítek o tloušťce 375 mm s hodnotou U u = 0,213 W / (m 2 . K) splňuje normovou hodnotu pro obvodové stěny po 1. 1. 2016 podle ČSN 730540-2 2012. zdiva s tloušťkou 450 a 500 mm jsou vhodné pro stavbu ultranízkoenergetických domů nebo domů s téměř nulovou potřebou energie, a to i bez zateplení.

Realizátory staveb jistě potěší, že materiál je i nadále homogenní, dá se libovolně řezat a otáčet dle potřeby. Nezanedbatelný je i pokles hmotnosti tvárnic, které jsou díky úpravě rozměrů při tvárnic o tloušťce 450 mm více než o čtvrtinu lehčí než dosavadní produkt Lambda +.

Lambda YQ si stále zachovává stejné přírodní složení, jaké známe u Ytongu. Je tedy ekologickým materiálem s téměř neomezenou životností.

Systémové řešení

Pro Ytong je typické systémové řešení, proto spolu s Lambda YQ uvádí i další novinky – tepelněizolační zakládací maltu, speciální lehčené omítku, výztužnou tkaninu a U-profily YQ. Zakládací malta účinně omezí tepelné mosty mezi základovou deskou a zdivem. Pomocí U-profilů YQ je možné zhotovit překlady bez tepelných mostů až do světlosti 4 000 mm. Omítka zajistí ochranu stěny i při dlouhodobém střídání teplot a vlhkostních poměrů. Omítka se aplikuje podobně jako lepicí malty na zateplovací systémy, ale s tepelnou vodivostí 0,21 W / (m. K) a faktorem difúzního odporu μ ≤ 10 nabízí několikanásobně lepší vlastnosti než běžné lepicí malty. Spolu s výztužnou tkaninou Ytong tak vytváří povrch bez prasklin zaručující dlouhou životnost stěny. Díky provázanosti všech těchto prvků je s Ytongem možné postavit celou stěnu tak, že se minimalizuje riziko tepelných mostů a zachovají se difúzní vlastnosti materiálu. To znamená, že dům dýchá a reguluje vlhkost na optimální úroveň.

03j-xella-4

 

 

Reklama