Nový typ rodinných domů chránící před povodněmi

0
9
Reklama

Mnohým škodám, způsobenými povodněmi, bude možné nově předejít. Společnost Ekonomické stavby, přední stavitel rodinných domů ve střední Evropě, přichází s novou generací protipovodňových domů. Díky speciální konstrukci, na níž je dům postaven, se obytná plocha nachází vyšší než u klasických domů a v případě povodně nehrozí přímé nebezpečí zatopení obytných částí. Výhodou nového konceptu je i vznik prostoru pod domem, který lze využít k stání pro automobily či jak rozsáhlý úložný prostor.

Novinkou, kterou společnost přináší na trh, je i bezplatná analýza povodňových map, z nichž je možné pro konkrétní oblast poměrně přesně určit maximální výši hladiny vody v případě povodní. "Rodinný dům naprojektujeme tak, aby úroveň čisté podlahy sahala minimálně 40 centimetrů nad hladinu stoleté vody," vysvětluje ředitel společnosti Ekonomické stavby Slovensko Aleš Urbánek. Vyvýšením domu vzniká pod stavbou prostor, který je možné využít více způsoby, ať už jako parkovací či skladovací místo. V případě hrozící povodně se prostor vyklidí a majitel domu se tak vyhne škodám na obytném majetku. Součástí stavby může být také kruhovou terasa kolem domu s přímým přístupem k pozemku.
Podle slov odborníka Jana Černého z Ekonomických staveb "ve většině povodňových případů voda obvykle nepřesáhne výšku několika decimetrů, přesto napáchá obrovské škody na celé obytné ploše domu." A protože rizika v současnosti nepředstavují už jen povodně, ale i přívalové deště, které se mohou vyskytnout prakticky kdekoliv, je nutné již při plánování výstavby rodinného domu zvažovat potenciální hrozby a možnosti jejich odstranění.

Přirozenou ochranou je vyvarovat se zástavbě v záplavových zónách. V praxi však většinou dochází k pravému opaku. "Vlastnictví půdy je jedna z nejpřirozenějších potřeb člověk, pokud je navíc spjata s předky, stává se téměř posvátnou. V případě živelních katastrof je tak přirozené, že lidé hledají pomoc spíše u firem stavebních, než stahovacích, "komentuje ředitel Ekonomických staveb Aleš Urbánek důvody, proč lidé nadále setrvávají v záplavových oblastech i přes opakované poškození jejich majetku.

V těchto oblastech tak Ekonomické stavby pro své klienty připravují právě prvky pasivní ochrany jako je zvýšený základ domu nad okolním terénem, zídky bránící přívalové vodě nebo různé modelace terénu. Tato opatření sice vyžadují určitou investici, avšak v případě zaplavení jsou schopny ochránit majetek mnohonásobně vyšší hodnoty.

Reklama