Poradíme vám, jak předělat půdu na podkroví

0
1167
Reklama

Místo pod střechou nabízí příležitost získat více obytného prostoru na odpočinek.

Nejvhodnější pro bydlení v podkroví jsou sedlové či mansardové střechy. Obě poskytují dostatek místa s podchozí výškou a dvě rovné štítové stěny. Kromě tvaru střechy je důležitý její sklon.

Závisí od něj světlá výška podkrovních místností, výška svislých stěn pod šikminou a velikost využitelné podlahové plochy.

 Sklon běžné sedlové střechy je 45 stupňů, což je vyhovující. Menší sklon lze zlepšit zvýšením atikového zdiva, sklon pod 35 stupňů je již nevhodný. Řešení podkrovního prostoru ovlivňuje i konstrukce krovu. Nejvhodnější je krokvová bez vazných trámů, vyhovuje i hambálková s příčnými vzpěrami.

Nevynechejte statika

Než se pustíte do budování podkroví, nepodceňte roli statika. Měl by posoudit, zda zdi a stropy přízemí vůbec unesou podkroví. Také by měl přehlédnout celý půdní prostor, zda je střecha v pořádku, nezatéká a zda jsou v dobrém stavu všechny dřevěné části krovu. Dejte si zkontrolovat, zda krov nenapadl dřevokazný hmyz, či hniloba.

Tyto konstrukce lze uzavřete tepelnou izolací a pozdější opravy budou prakticky nemožné nebo velmi náročné a drahé. Při průzkumu třeba zkontrolovat nejen viditelné části krovu, ale i riziková místa – místa uložení dřevěných prvků na zdivu a místa s vyšším obsahem vlhkosti. Pokud objevíte poruchy, netřeba vyměnit celý krov.

Porušené dřevěné prvky se vyměňují celé nebo jejich části – záleží na stupni poškození. Trámy, ať už budou zakryty sádrokartonem nebo odhalené, je třeba ošetřit impregnačním prostředkem proti napadení škůdci.

Kvalitní zateplení

Střecha nad hlavou bude potřebovat tepelnou, zvukovou a protipožární izolaci. Při vkládání izolace mezi krokve třeba počítat s tím, že trámy se stanou tepelnými mosty, které nelze podceňovat.

Tvoří asi 15% stropu podkroví a jejich tepelná vodivost je téměř čtyřikrát větší než izolačního materiálu. Pokud tedy chcete podkroví zateplit kvalitně, vyplatí se přidat vrstvu izolace ještě pod krokve. Na druhé straně se však o tloušťku izolace zmenší využitelný prostor, hlavně se sníží výška stropu. Pronikání vlhkosti do vrstev střechy brání z exteriéru pojistná hydroizolace pod krytinou, která propouští páru, z interiéru zase parozábrana.

Ta je účinná pouze při dokonalé těsnosti a ta se dá v praxi jen těžko zaručit. Kromě izolačních fólií je ve skladbě střechy i větrací mezera, která je s vnějším prostředím spojena speciálními větracími prvky u hřebene a otevřeným spodním okrajem střechy.

Pokud se rozhodnete při bydlení v podkroví vyměnit i starou krytinu, izolaci umístěte nad krokvemi a uplatněte skladbu teplé střechy bez větrací mezery. Při této skladbě se tepelná izolace a hydroizolace sdružují do jedné nenasákavé vrstvy.

V tomto případě se můžete rozhodnout mezi tepelněizolačními šablonami z polystyrenu, které se kladou pod krytinu, a deskami z extrudovaného polystyrenu, které jsou dostatečně pevné a nenasákavé. Nemusíte si dělat starosti s kondenzací vlhkosti v tepelné izolaci, protože se do ní nedostane a krokvím v otevřeném interiéru nehrozí vlhkost a hniloba.

Teplá střecha má ještě další výhody – nepotřebuje žádné speciální větrací prvky, které jsou mnohem dražší než běžná krytina, hydroizolaci ani rizikovou parozábranu.

Prosvětlení

Nejjednodušší je umístit obytné místnosti při štítové zdi, kde se poměrně dobře instalují okna. Okno v štítové stěně však nestačí k osvětlení podkroví a budete muset naplánovat vikýře nebo oblíbenější střešní okna. Jen tak lze dosáhnout toho, aby prosklená plocha měla asi 10 až 15% podlahové velikosti místnosti, jak to požaduje norma.

Je výhodné, pokud je šířka střešního okna stejná jako vzdálenost mezi krokvemi, při širším okně třeba poměrně komplikovaně posunout krokve. Střešní okna musí být kvalitní, ale i správné a dobře osazené ve střešní rovině, tepelně izolované a chráněné zvenčí oplechováním. Výška parapetu by měla být 900 až 1200 mm, aby bylo udržování a ovládání bezproblémové. Podle způsobu otevírání si můžete vybrat výkyvné, výklopné nebo výklopno- výkyvné.

Upřednostněte suchou montáž

Při konstrukci podlahy v podkroví vám mohou překážet trámy nad podlahou.Najjednoduchšie je, pokud můžete podlahu položit na ně. Sníží se však podchodná výška, která by neměla být pod 2,3 metru. Jiná možnost je, že se s nimi smíříte a budete je překračovat, případně jejich šikovně využijete. Lepší varianta je, pokud podlahu vytvoříte ve dvou úrovních – komunikace může vést nad trámy a obytný prostor o pár schůdků níže, na původní podlaze půdy. Třetí možnost je přerušit trámy v komunikační části, ale musí být svázány, aby se zachovala stabilita krovu. Novou podlahu si můžete vybudovat systémem suché montáže. Na suchý násyp z lehkého keramického materiálu zakrytého separační fólií položte masivnější roznášecí vrstvu ze sádrokartonových, dřevotřískových nebo podobných desek.

Na desku položíte bez problémů jakoukoliv krytinu, například PVC, dřevěné nebo laminátové parkety. Suché podlahy jsou lehčí než klasické, položené mokrou cestou, a výborně tlumí nepříjemný kročejový hluk. Nevhodné jsou na instalaci podlahového topení. V tomto případě musíte použít klasickou pevnou nebo litou podlahu, ve které budou rozvody podlahového vytápění zakryty cementovým potěrem. I na montované příčky a stropy můžete využít sádrokartonové či dřevotřískové desky.

Kromě rychlé a jednoduché montáže je jejich výhoda i nižší zatížení nosných konstrukcí, rovný podklad pro povrchovou úpravu nebo obklad. Nevýhoda je menší pevnost materiálů, takže na zavěšení těžkých zařizovacích předmětů musíte použít výztužné profily nebo montážní stěny. Členění místností bývá na starých chalupách rozdílné od místností v obytných podkrovích. Zde se preferuje většinou co nejméně členitý prostor, který vytváří jednu větší obytnou místnost přizpůsobenou na spaní a odpočinek.

Žádosti na úřadě

Když víte, jaké práce si podkroví vyžádá, zjistěte si, zda bude stačit ohlášení na stavebním úřadě, nebo bude třeba stavební povolení, případně územní rozhodnutí. Ohlašuje se jednoduchá nebo drobná stavba a udržovací práce. Fyzická osoba platí na stavebním úřadě v prvním případě 500, ve druhém 1000 Kč. Patří sem výměna střešní krytiny či výměna oken při dodržení původních rozměrů. Stavební povolení třeba při kompletní výměně krovu, nástavbě i bydlení v podkroví.

Poplatek při žádosti o stavební povolení na úpravy dokončených staveb je u rodinných domů 800 Kč , nástavby a přístavby jsou za 1250 Kč. Pokud měníte velikost domu, bude nutné územní rozhodnutí.

Teplo do podkroví

Topení v podkroví lze napojit na stávající topnou soustavu v domě, ale mnohdy je vhodnější instalovat pouze lokálně topidla nebo postavit nové etážové topení s vlastním zdrojem tepla. Limitovat vás může dostupnost paliva, kapacita rozvodů a komínů a nosnost podlahy.

Nezapomeňte na schodiště

Schodiště musí být široké nejméně 80 cm. Norma také určuje, že stupně schodů a stoupání mají být ve vzájemném poměru přibližně 63 cm. Proto pokud má místnost výšku 250 cm, počítáme s 16 stupni.

Tyto požadavky však platí pouze pro schodiště, které slouží jako přístup k trvale obydleným prostorem. Pokud jsou v podkroví i méně využívané místnosti, například ložnice, stačí jednodušší schodiště nebo skládací schody.

Postup montáže střešního okna

1. Do připraveného otvoru ve střešní konstrukci na podpůrné latě osadíte nejdříve tepelněizolační rám a na něj nasadíte rám střešního okna bez křídla.

2. Po osazení střešního rámu přilepte na plstěnou střešní lepenku butylovým lepidlem hydroizolační límec. Lepidlo je součást montážní soupravy. Samolepící rohové klapky mají přesah, díky kterému bude rám důkladně utěsněn. V horní části okna instalujte drenážní žlábek.

3. Při montáži oplechování není třeba použít nářadí ani šrouby. Oplechování bočního rámu jen zacvakněte. Oplechování spodního rámu zašroubujete samořeznými šrouby.

4. Po osazení rámu okna následuje montáž sádrokartonového ostění. Na snadnější realizaci použijte montážní soupravu na sádrokartonové ostění. Nejprve se upevní ocelový rám, který je základ na vytvarování vlastního sádrokartonového obložení. Montáž usnadní i teleskopické profily.

5. Požadované tepelné vlastnosti a přerušení tepelných mostů dosáhnete, pokud vložíte mezi ocelové rámy doplňkovou vrstvu tepelné izolace.

6. Na izolované ostění se následně připevní parozábrana.Teleskopické profily poskytují pevný základ pro spojení parotěsné zábrany domu s parotěsným límcem.

 

 

Reklama