Tepelná izolace: Víte, která je ta správná pro pasivní dům?

0
78
Reklama

Přemýšlíte nad stavbou energeticky pasivního domu? Poradíme vám, jak ho správně tepelně izolovat.

Nízká spotřeba energie je souhrou kvalitního projekčního návrhu, technologií a materiálů. Důležitou roli v tomto systému hrají i tepelné izolace. Víte, jaké zateplení si pasivní dům vyžaduje?

Jedna ku jedné

Zda na stavbu pasivního domu zvolíte cihly, pórobetonové tvárnice nebo stěny z litého betonu, všechny třeba doplnit o tepelnou izolaci. S kvalitním izolačním materiálem totiž při stejné tloušťce obvodové stěny dosáhnete lepší tepelnětechnické vlastnosti budovy. Navíc tím zmenšíte mnohé tepelné mosty a oddělíte fasádu od terénu. Pro pasivní standard masivních konstrukcí je většinou nutná celková tloušťka obvodové konstrukce asi 50 centimetrů. Poměr zdiva a tepelné izolace bývá obvykle 1: 1, čili 25 – 30 cm stěny a 20 – 25 cm tepelné izolace. Řešení tohoto parametru je však individuálně, podle konkrétních podmínek stavby. Tepelnou izolací fasád pasivních domů bývá nejčastěji polystyren nebo minerální vlna v požadované tloušťce. Určující parametr je součinitel tepelné vodivosti. V principu se dá říci, že čím menší součinitel,l épe tepelněizolační vlastnosti materiálu. Současné tepelněizolační materiály dnes nabízejí hodnotu 0,03 až 0,04 W / mK

Snadné a rychlé

Při lehké dřevěné konstrukci vyplňuje prostor mezi vnitřním a vnějším pláštěm tepelná izolace, která zabírá téměř celou tloušťku obvodové stěny. Ta měří zhruba 40 centimetrů, díky čemuž dokážete při stejném půdorysu domu ušetřit prostor. Na izolaci obvodové stěny se většinou používá minerální vlna, foukaná izolace z celulózy nebo minerální vlny, případně alternativní ovčí vlna, len či konopí. Akumulační schopnost v takových domech zajišťují masivní podlahy či vnitřní stěny, lehký „obal“ stavby to neumožňuje.

Izolujte podlahu

Když chcete dosáhnout minimální energetickou spotřebu domu, neměli byste opomenout teplo unikající podlahou. Je to důležité i za cenu složitějších detailů či použití náročnějších materiálů, jako je pěnové sklo či extrudovaný polystyren. V případě konstrukcí s podlahou na terénu se doporučuje tloušťka tepelné izolace minimálně 15 centimetrů.

Střecha? jednoduchá

Na střechy klademe v pasivních domech podobné požadavky jako na obvodové stěny a většinou postačí běžné konstrukce, kde zvětšíme tloušťku izolace. Problém může být příliš členitá střecha – narůstá ochlazována plocha a přibývají problematické detaily. I použití střešních oken může zkomplikovat návrh pasivního domu. Většinou postačí tepelný odpor, který střecha dosahuje při celkové tloušťce 40 centimetrů.

Místo pěny páska

Teplo musí zastavit i okna a dveře. Nezbytné jsou okna s izolačním trojsklem. Jejich součinitel prostupu tepla U d má být pod 0,85 W / m 2 K. Stejné parametry musí splňovat i exteriérové dveře. Velmi důležité je však i jejich osazení a utěsnění. Nespoléhejte se na PUR pěnu, která ořezáním naruší. Taková montáž později způsobuje výrazné tepelné úniky. Řešením tohoto problému je montáž oken pomocí utěsňovacích pásek, které zajišťují zevnitř parotěsné a zvenku paropropustné uzavření spáry mezi oknem a zdivem. Mezera mezi páskami se vyplní nízkoexpanzní PUR pěnou bez ořezávání.

Jak izolovat nedostupné místa? 
Jednoznačně foukanými izolacemi. Jejich výhoda je, že se dostanou skutečně všude i do těžko dostupných prostorů – stropů pultových střech, vazníkových krovů nebo dutin trámových stropů a šikmých stěn v podkroví. Aplikace je rychlá, speciální stroj na foukání dokáže zaizolovat strop běžného rodinného domu za 3 až 4 hodiny. Jako izolační médium při foukaných izolacích se používají tři základní druhy materiálů – minerální skelná a kamenná vlna a také celulóza. Minerální vlnu tvoří pouze vlákna, které jsou odolné proti ohni bez jakýchkoliv chemických přísad. Tím se liší od foukaných izolací na bázi celulózy, do kterých je nutné přidávat chemické retardéry hoření.

Jak efektivně izolovat lehkou konstrukci? 
Účinným způsobem řešení tepelné izolace pasivních domů s lehkou konstrukcí je odvětraná fasáda. Je optimální pro uchování příjemné teploty v interiéru a pomáhá ochraňovat stavbu domu před letním přehříváním. Při odvětraném systému se na rozdíl od kontaktního systému upevní na stěnu nosný rošt, do kterého se tepelná izolace vloží. Na rošt se připevní montovaná fasáda. Mezi touto vrstvou fasády a tepelnou izolací je vzduchová mezera. Výhodou takové fasády je i vyšší životnost a minimalizace nákladů na údržbu a opravy.

Pozor na výběr typu masivní konstrukce
Masivní cihly i moderní cihlové bloky mají dobrou nosnost, akumulační schopnost, tepelné vlastnosti. Požadovaným parametrům na obvodové konstrukce pasivních domů se nejlépe přibližují pórobetonové tvárnice, splňují požadavky na statiku a pohodlně se z nich staví. Vápenopískové cihly jsou nejvýhodnější z ekologického hlediska.

Nedejte se zmást marketingem výrobců, žádná izolace zabudovaná v tvárnicích či cihlách nedosáhne v praxi takový efekt jako dostatečná vrstva doplňkové izolace.

Reklama