Správná péče o osázenou zeleninu

0
4
Reklama

Vyseli jste to, co bylo třeba, vysadili všechny sazenice a ptáte se, co dál? Nebojte se, tímto se práce zahrádkáře nekončí. Na to, aby mohli rostliny nerušeně růst, vyžadují pravidelnou péči.

Přestože po vysetí, v první fázi vývinu přijímá klíčící rostlina živiny ze zásobních látek nacházejících se v semeni, tyto se postupně vyčerpají. Rostoucí semenáček se tak stává závislý od živin, které si pořídí z půdy a z fotosyntézy.

Stejně i sazenice, které vysadíte na záhony, potřebují i ​​nadále vaši pozornost. A to nejen do doby, než zakoření.

Dostatek vody pro klíčící semena

Rovnoměrná vlhkost v procesu klíčení je pro semeno zásadní. Je však nutné zachovat určitý poměr mezi vláhou a vzduchem. Ideální je, pokud semeno až do vyklíčení využívá spodní vláhu z půdy. Pokud je z důvodu nedostatečné půdní vlhkosti nutné zalévat, vždy vzniká riziko vytvoření tvrdé kůry na povrchu půdy – škraloupu. Slabší semenáčky ho nedokážou prorazit a odumírají.

Příčina vzniku škraloupu

Přísušek se tvoří při přílišném přemokření vrchní vrstvy půdy a její následujícím rychlém vyschnutí. S tímto jevem se často setkávají zahrádkáři, kteří zalijí vysetý záhon večer nebo brzy ráno a odejdou do práce. Prudké jarní slunce během dne nadměrně vysuší vrchní vrstvu půdy. Pokud tedy začnete výsev zalévat, musíte zajistit, aby byl povrch půdy až do jeho vzejití nepřetržitě vlhký. Zalévejte postupně a jen tolik, aby byla půda schopná vláhu absorbovat.V řádcích nesmí stát voda.

Reklama