Stavební povolení

0
11
Reklama

Pokud rekonstruujeme bytové jádro, děláme zateplení domu či inštalujemeplastový septik stačí když ohlásíme stavbu se základním zakreslením půdorysu konstrukce.

Stavební povolení potřebujeme v případě, že jde o složitější rekonstrukci, kde měníme dispozice bytu a zasahujeme do nosných konstrukcí. Vždy je dobré, pokud se poradíme s příslušnými odborníky a konzultujeme svůj záměr na příslušném stavebním úřadě.

Žádost o stavební povolení, včetně vypracovaného stavebního projektu a statického posudku, toto všechno předkládá majitel bytu stavebnímu úřadu. Tyto úkony může za nás jednoduše vybavit i renomovaná firma.

Reklama